FabrykaWiedzy.com
Źródła finansowania NGO (E-book)
Źródła finansowania NGO

Źródła finansowania NGO (E-book)

„Źródła finansowania NGO” to publikacja przeznaczona dla organizacji pozarządowych, tj. głównie stowarzyszeń i fundacji, w tym organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Autor starał się zebrać i przedstawić w niej najczęściej występujące źródła finansowania działalności tych organizacji. Celem publikacji jest ukazanie zasad i warunków korzystania z poszczególnych źródeł oraz rozliczania otrzymanych środków.

129,15 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Organizacje pozarządowe chcąc prowadzić swoją działalność, muszą w pierwszej kolejności zgromadzić odpowiednią ilość środków niezbędnych do realizacji swoich celów statutowych. Przyjmuje się, że sposoby finansowania działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze z nich to przede wszystkim środki pieniężne lub inne składniki majątku otrzymane m.in. w drodze darowizny, spadku, wpływów z 1% podatku dochodowego, dotacji, zbiórek publicznych itd. Pośrednie finansowanie będzie natomiast obejmowało np. możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku lub wykorzystywania pracy świadczonej przez wolontariuszy. Aby skorzystać z dostępnych źródeł ich pozyskania, organizacje muszą spełnić wiele warunków, które nałożone zostały przepisami prawa.

Spis treci

Spis treści:
Przedmowa
Wykaz skrótów
Wykaz aktów prawnych 
Wykaz orzeczeń
Spis tabel 
Spis wzorów
Rozdział I. Finansowanie bezpośrednie
1.1. Składki członkowskie i majątek założycielski 
1.1.1. Składki członkowskie. Charakter prawny
1.1.2. Majątek założycielski
1.2. Darowizny
1.2.1. Istota, cel i zasady przekazywania darowizn
1.2.2. Darowizna na rzecz organizacji. Kwestie podatkowe
1.3. Wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1.3.1. Zasady przekazywania środków z 1% podatku dochodowego
1.3.2. Gospodarowanie środkami z 1% przez organizacje pozarządowe
1.4. Spadki i zapisy
1.4.1. Organizacja pozarządowa jako spadkobierca
1.4.2. Zapis
1.4.3. Zapis windykacyjny
1.4.4. Polecenie
1.4.5. Spadki i zapisy. Skutki podatkowe
1.5. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
1.5.1. Środki finansowe Funduszu. Źródło i przeznaczenie
1.5.2. Sposób wykorzystania i rozliczania środków Funduszu
1.5.3. Komu i na jakich warunkach przysługuje pomoc z Funduszu
1.6. Sponsoring
1.6.1. Na czym polega sponsoring
1.6.2. Co powinna zawierać umowa sponsoringu
1.6.3. Dokumentowanie sponsoringu
1.6.4. Skutki podatkowe sponsoringu
1.7. Loterie
1.7.1. Jak zorganizować loterię
1.8. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
1.8.1. Działalność gospodarcza – definicja
1.8.2. Działalność gospodarcza w stowarzyszeniu
1.8.3. Działalność gospodarcza w fundacji
1.8.4. Działalność gospodarcza w organizacji pożytku publicznego
1.8.5. Wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS
1.8.6. Rachunkowość w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą
1.8.7. Spółki zakładane przez stowarzyszenia
1.9. Zbiórki publiczne
1.10. Dotacje i inne środki pomocowe
1.10.1. Powierzenie wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
1.10.2. Dotacje z budżetu państwa
1.10.3. Dotacje samorządowe
1.10.4. Otrzymanie dotacji a dyscyplina finansów publicznych
1.11. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
1.11.1. Zasady finansowania zajęć z Funduszu
1.11.2. Rozliczenie środków z Funduszu
1.12. Kapitał żelazny
1.12.1. Budowanie kapitału żelaznego
1.13. Pożyczki, kredyty i depozyty bankowe
1.13.1. Zasady udzielania pożyczek
1.13.2. Kredyty bankowe
1.13.3. Depozyty bankowe
1.14. Croudfunding
Rozdział 2. Finansowanie pośrednie
2.1. Wolontariat
2.1.1. Porozumienie wolontariackie
2.1.2. Skutki podatkowe wolontariatu
2.2. Zwolnienia podatkowe
2.2.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
2.2.2. Podatki i opłaty lokalne
2.2.3. Zwolnienia od podatków i opłat dla organizacji pożytku publicznego
2.3. Otrzymanie nieruchomości publicznych
2.3.1. Nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
2.3.2. Nieruchomości stanowiące własność agencji państwowych
2.3.3. Zbycie nieruchomości bez przetargu
Spis treści:
Przedmowa
Wykaz skrótów
Wykaz aktów prawnych 
Wykaz orzeczeń
Spis tabel 
Spis wzorów
Rozdział I. Finansowanie bezpośrednie
1.1. Składki członkowskie i majątek założycielski 
1.1.1. Składki członkowskie. Charakter prawny
1.1.2. Majątek założycielski
1.2. Darowizny
1.2.1. Istota, cel i zasady przekazywania darowizn
1.2.2. Darowizna na rzecz organizacji. Kwestie podatkowe
1.3. Wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1.3.1. Zasady przekazywania środków z 1% podatku dochodowego
1.3.2. Gospodarowanie środkami z 1% przez organizacje pozarządowe
1.4. Spadki i zapisy
1.4.1. Organizacja pozarządowa jako spadkobierca
1.4.2. Zapis
1.4.3. Zapis windykacyjny
1.4.4. Polecenie
1.4.5. Spadki i zapisy. Skutki podatkowe
1.5. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
1.5.1. Środki finansowe Funduszu. Źródło i przeznaczenie
1.5.2. Sposób wykorzystania i rozliczania środków Funduszu
1.5.3. Komu i na jakich warunkach przysługuje pomoc z Funduszu
1.6. Sponsoring
1.6.1. Na czym polega sponsoring
1.6.2. Co powinna zawierać umowa sponsoringu
1.6.3. Dokumentowanie sponsoringu
1.6.4. Skutki podatkowe sponsoringu
1.7. Loterie
1.7.1. Jak zorganizować loterię
1.8. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
1.8.1. Działalność gospodarcza – definicja
1.8.2. Działalność gospodarcza w stowarzyszeniu
1.8.3. Działalność gospodarcza w fundacji
1.8.4. Działalność gospodarcza w organizacji pożytku publicznego
1.8.5. Wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS
1.8.6. Rachunkowość w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą
1.8.7. Spółki zakładane przez stowarzyszenia
1.9. Zbiórki publiczne
1.10. Dotacje i inne środki pomocowe
1.10.1. Powierzenie wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
1.10.2. Dotacje z budżetu państwa
1.10.3. Dotacje samorządowe
1.10.4. Otrzymanie dotacji a dyscyplina finansów publicznych
1.11. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
1.11.1. Zasady finansowania zajęć z Funduszu
1.11.2. Rozliczenie środków z Funduszu
1.12. Kapitał żelazny
1.12.1. Budowanie kapitału żelaznego
1.13. Pożyczki, kredyty i depozyty bankowe
1.13.1. Zasady udzielania pożyczek
1.13.2. Kredyty bankowe
1.13.3. Depozyty bankowe
1.14. Croudfunding
Rozdział 2. Finansowanie pośrednie
2.1. Wolontariat
2.1.1. Porozumienie wolontariackie
2.1.2. Skutki podatkowe wolontariatu
2.2. Zwolnienia podatkowe
2.2.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
2.2.2. Podatki i opłaty lokalne
2.2.3. Zwolnienia od podatków i opłat dla organizacji pożytku publicznego
2.3. Otrzymanie nieruchomości publicznych
2.3.1. Nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
2.3.2. Nieruchomości stanowiące własność agencji państwowych
2.3.3. Zbycie nieruchomości bez przetargu

Informacje dodatkowe

TytułŹródła finansowania NGO (E-book)
Symbol3OJ0028
ISBN978-83-269-3880-1
Data wydania13-04-2015
Opis hasłowyorganizacje pozarządowe, finansowanie organizacji pozarządowych, pozyskiwanie środków finansowych, źródła finansowania organizacji pozarządowych
Korzyści dla Ciebie
Z opracowania dowiesz się:
  • jakie są źródła finansowania organizacji pozarządowych, 
  • jak korzystać z poszczególnych źródeł finansowania oraz
  • jak rozliczać otrzymane środki finansowe.
Grupa docelowaksięgowi, osoby zarządzające organizacją pozarządową
FormatA4
Liczba stron196
WydawnictwoOficyna Prawa Polskiego
AutorSławomir Liżewski - prawnik, doradca organizacji pozarządowych w ramach projektów unijnych, autor licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, organizacji pozarządowych i instytucji kultury, w tym publikacji książkowych
KategoriaKsięgowość
129,15 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel