Zmiany w prawie budowlanym 2019

  • Bestseller
29,90 zł

Publikacja skierowana jest do wszystkich podmiotów procesu budowlanego: inwestorów, kierowników budowy, projektantów, a także dla zarządców nieruchomości i geodetów. Wyjaśnia zmiany w przepisach budowlanych w przystępny sposób, dlatego znajdą Państwo w niej tabele i grafiki. 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

„Zmiany w prawie budowlanym 2019” to omówienie nowych przepisów wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dotyczą one m.in. wymiaru powierzchni użytkowej mieszkania i zmian w zakresie jego organizacji, lokalizacji niektórych budynków względem lasu, sytuowania budynku względem granic działki.

Bardzo istotne zmiany weszły także w ramach nowego prawa wodnego.

Oznaczają one np. dość kłopotliwą sytuację dla właścicieli nieruchomości, na których jest oczko wodne lub basen, a także konieczność płacenia podatku… od deszczu.

W tej publikacji znajdą Państwo także zmiany, jakie zostały ostatnio wprowadzone w ustawie Prawo budowlane.

Działając w branży budowlanej, należy znać również nowe zasady ochrony zabytkowych budowli.

Więcej informacji
Product Name Zmiany w prawie budowlanym 2019
ISBN 978-83-269-8045-9
Data wydania 20 gru 2018
Symbol UOY0015
Opis hasłowy Prawo budowlane, warunki techniczne
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji:

- zyskasz pewność, że działasz zgodnie z przepisami;

- unikniesz błędów przy m.in. remontowaniu budowli zabytkowych, ustalaniu powierzchni użytkowej mieszkania, projektowaniu parkingów, przebudowie obiektów budowlanych;

- zdobędziesz praktyczne wyjaśnienie zmian w prawie budowlanym w jednym miejscu i oszczędzisz czas na szukanie wskazówek w internecie.

Grupa docelowa Kierownik budowy, architekt, zarządca nieruchomości, geodeta
Format A5
Liczba stron 48
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Norbert Pawlikowski
Autor Praca zbiorowa

Wstęp 5

 

Rozdział I. Nowe warunki techniczne budynków i ich usytuowania 6

1.1 Sprawdź, jakie wprowadzono nowe definicje 6

1.2 Co się zmieniło w zakresie powierzchni użytkowej mieszkania 8

1.3 Poznaj zmiany dotyczące organizacji mieszkania 9

1.4 Sytuowanie budynku względem granic działki po nowemu 10

1.5 Parkingi i miejsca postojowe – poznaj minimalne odległości

i wymiary miejsc postojowych 12

1.6 Pomieszczenia do gromadzenia odpadów 14

1.7 Nowe wymogi odnośnie pomieszczeń do karmienia i przewijania 14

1.8 Lokalizowanie niektórych budynków względem lasu 15

1.9 Bezpieczeństwo pożarowe 15

1.10 Kiedy nowe przepisy nie będą obowiązywać 15

 

Rozdział II. Budowa na terenach zalewowych – co zmienia nowe prawo wodne 17

2.1 Tereny zalewowe w planach miejscowych 17

2.2 Upewnij się, czy dotychczasowe wuzetki wygasają 18

2.3 Prawo wodne dało prawo pierwokupu 19

2.4 Na czym polega „podatek od deszczu” 19

 

Rozdział III. Ważne zmiany w zasadach ochrony zabytkowych budowli 21

3.1 Co oznacza ochrona tymczasowa 21

3.2 Dotacje na remonty także dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków 21

3.3 Zmiany w funkcjonowaniu służb konserwatorskich 22

3.4 Zabytki dostały swój fundusz celowy 22

3.5 Wyższe kary za zniszczenie zabytku 23

3.6 Ochrona zieleni na terenach zabytkowych 23

3.7 Nowe zasady poszukiwania zabytków 24

 

Rozdział IV. Jakie zmiany wprowadziła specustawa mieszkaniowa

4.1. Jakich inwestycji dotyczy specustawa 25

4.2. Inwestycje uproszczone muszą być zgodne ze studium 25

4.3. Decyzję wyda wojewoda 25

4.4. Gdy miejscowy plan nie przewiduje zabudowy 26

4.5. Tereny podlegające ochronie 26

4.6. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych 26

4.7. Procedura usuwania drzew i krzewów 27

4.8. Zgoda wodnoprawna 27

4.9. Ile ważna decyzja 28

4.10. Jakie skutki zmian 28

 

Rozdział V. Nowa mapa administracyjna Polski. Sprawdź, co się zmieniło

5.1. Aktualne zmiany 30

5.2. Większa Ostrołęka 31

5.3. Przesunięcia między gminami 31

5.4. Nowe nazwy i siedziby 32

5.5. Nowe granice Otmuchowa i Jarocina 32

5.6. Nowe miasta na mapie Polski od 2018 roku 32

5.7. Te zmiany nie nastąpiły 33

 

Rozdział VI. Nowe zasady budowy w pobliżu lasu

6.1. Czym jest las? 34

6.2. Podstawowa zasada sytuowania budynku 34

6.3. Budujemy budynek przy lesie – zasada ogólna 35

6.3. Wyjątek od ogólnej zasady budowy przy lesie 37

6.5. Ostateczną decyzję podejmuje starosta lub prezydent miasta 39

 

Podstawy prawne i objaśnienia skrótów 40

 

Wykaz grafik, tabel i wykresów 40