Zmiany w prawie budowlanym 2018

29,90 zł

Publikacja skierowana jest do wszystkich podmiotów procesu budowlanego: inwestorów, kierowników budowy, projektantów, a także dla zarządców nieruchomości. Wyjaśnia zmiany w przepisach budowlanych w przystępny sposób, dlatego znajdą Państwo w niej tabele i grafiki. Dzięki temu opracowaniu unikną Państwo pomyłek w swojej pracy i przykrych konsekwencji związanych z niewłaściwym stosowaniem przepisów.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

„Zmiany w prawie budowlanym 2018” to omówienie nowych przepisów wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczą one m.in. wymiaru powierzchni użytkowej mieszkania i zmian w zakresie jego organizacji, lokalizacji niektórych budynków względem lasu, sytuowania budynku względem granic działki. Bardzo istotne zmiany weszły także w ramach nowego prawa wodnego. Oznaczają one np. dość kłopotliwą sytuację dla właścicieli nieruchomości, na których jest oczko wodne lub basen, a także konieczność płacenia podatku… od deszczu. W tej publikacji znajdą Państwo także zmiany, jakie zostały ostatnio wprowadzone w ustawie Prawo budowlane. Działając w branży budowlanej, należy znać również nowe zasady ochrony zabytkowych budowli. W tym opracowaniu odpowiadamy na pytania: co oznacza ochrona tymczasowa, kto może otrzymać dotację na remonty, skąd Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków zyska około 20 mln zł rocznie.
Więcej informacji
Nazwa produktu Zmiany w prawie budowlanym 2018
ISBN 978-83-269-7411-3
Data wydania 20.04.2018
Symbol UOY0011
Opis hasłowy kierownik budowy, projektant, inwestor budowlany, zarządca nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa,zmiany w przepisach budowlanych, prawo budowlane, prawo wodne, ustawa inwestycyjna, zabytki, budynki, sytuowanie budynków
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji:

  • zyskasz pewność, że działasz zgodnie z przepisami,
  • unikniesz błędów przy m.in. remontowaniu budowli zabytkowych, ustalaniu powierzchni użytkowej mieszkania, projektowaniu parkingów, przebudowie obiektów budowlanych,
  • zdobędziesz praktyczne wyjaśnienie wszystkich zmian w prawie budowlanym w jednym miejscu i oszczędzisz czas na szukanie wskazówek w internecie
Strona produktowa N/D
Grupa docelowa kierownik budowy, projektant, inwestor budowlany, zarządca nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa
Format A4
Liczba stron 40
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Norbert Pawlikowski
Autor Praca zbiorowa

Rozdział I Nowe warunki techniczne budynków i ich usytuowania
1.1 Sprawdź, jakie wprowadzono nowe definicje
1.2 Co się zmieniło w zakresie powierzchni użytkowej mieszkania
1.3 Poznaj zmiany dotyczące organizacji mieszkania
1.4 Sytuowanie budynku względem granic działki po nowemu
1.5 Parkingi i miejsca postojowe – poznaj minimalne odległości i wymiary miejsc postojowych
1.6 Pomieszczenia do gromadzenia odpadów
1.7 Nowe wymogi odnośnie pomieszczeń do karmienia i przewijania
1.8 Lokalizowanie niektórych budynków względem lasu
1.9 Bezpieczeństwo pożarowe
1.10 Kiedy nowe przepisy nie będą obowiązywać

Rozdział II Budowa na terenach zalewowych – co zmienia nowe prawo wodne
2.1 Tereny zalewowe w planach miejscowych
2.2 Upewnij się, czy dotychczasowe wuzetki wygasają
2.3 Prawo wodne dało prawo pierwokupu
2.4 Na czym polega „podatek od deszczu”

Rozdział III Ważne zmiany w zasadach ochrony zabytkowych budowli
3.1 Co oznacza ochrona tymczasowa
3.2 Dotacje na remonty także dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków
3.3 Zmiany w funkcjonowaniu służb konserwatorskich
3.4 Zabytki dostały swój fundusz celowy
3.5 Wyższe kary za zniszczenie zabytku
3.6 Ochrona zieleni na terenach zabytkowych
3.7 Nowe zasady poszukiwania zabytków

Rozdział IV Dowiedz się, jakie są ostatnie zmiany w ustawie Prawo budowlane
4.1 Budowa parterowych budynków gospodarczych bez pozwolenia
4.2 Upewnij się, czy musisz zgłaszać budowę wiat
4.3 Zjazdy z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach
4.4 Co się zmieniło w kwestii przepustów
4.5 Przydomowe baseny i oczka wodne bez pozwolenia
4.6 Sprawdź, kiedy budowa instalacji klimatyzacyjnych nie wymaga zgłoszenia
4.7 Przebudowa budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę
4.8 Przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych
4.9 Remont obiektów budowlanych
4.10 Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń
4.11 Doprecyzowanie w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
4.12 Regulacje w zakresie tymczasowych obiektów budowlanych
4.13 Samowola budowlana

Rozdział V Dowiedz się, jakie zmiany wprowadzi ustawa inwestycyjna
5.1 Zabudowane musi być bezpośrednie sąsiedztwo
5.2 Konkretny zasięg sąsiedniego obszaru
5.3 Decydować będzie funkcja dominująca