Zatrudnianie cudzoziemców – 56 najciekawszych pytań i procedur

Cena promocyjna 48,93 zł Regular Price 69,00 zł

Zebrane w jednym miejscu 56 procedur i rozstrzygnięć różnych wątpliwości związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Zezwolenie na pracę, oświadczenie, praca sezonowa, legalność pobytu, ochrona danych, dokumentacja i inne zagadnienia.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja „Zatrudnianie cudzoziemców – 56 najciekawszych pytań i procedur” to zebrane w jednym miejscu rozstrzygnięcia najważniejszych wątpliwości i zagadnień, z jakimi mają do czynienia pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

Wyjaśniamy takie tematy jak np. praca na podstawie zezwoleń i oświadczeń (różne tryby), legalny pobyt, kwestie płacowe, umowy z cudzoziemcami, dokumentacja, ochrona danych i wiele innych.

Wszystko ukazane w zwięzłej formie, głównie w postaci procedur „krok po kroku” i odpowiedzi na konkretne, prawdziwe pytania Czytelników. Tak, aby szybko dało się znaleźć dany problem i go rozstrzygnąć.

Więcej informacji
Product Name Zatrudnianie cudzoziemców – 56 najciekawszych pytań i procedur
ISBN 978-83-269-8485-3
Data wydania 19 lip 2019
Symbol UOB0265
Opis hasłowy Cudzoziemcy, zatrudnianie cudzoziemców, zezwolenie na pracę, praca cudzoziemca, praca sezonowa cudzoziemca, zezwolenie typu A, karta pobytu, przedłużenie pobytu, umowa z cudzoziemcem
Korzyści dla Ciebie
  • Poznasz różne ścieżki (precedury) zatrudniania cudzoziemców – rozpisane na kolejne etapy postępowania;
  • dowiesz się, jakie dylematy mogą powstać w praktyce zatrudniania cudzoziemców – i jak należy je rozstrzygnąć
Grupa docelowa Specjaliści ds. kadr i płac
Format A5
Liczba stron 168
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Procedury i komentarze
Praca cudzoziemców na podstawie oświadczenia − procedura ............................................... 6
Procedura: kiedy urząd odmówi zarejestrowania oświadczenia
i jak się odwołać od takiej decyzji ....................................................................................................... 17
Checklista: zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczenia
– o czym pamiętać, co sprawdzać ...................................................................................................... 24
Procedura: jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę
typu A ........................................................................................................................................................... 25
Checklista: zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwolenia
na pracę typu A – o czym pamiętać, co sprawdzać ..................................................................... 32
Procedury: zezwolenia dla cudzoziemców zarządzających i oddelegowanych ................ 33
Prace sezonowe cudzoziemców – okresy, branże, zatrudnienie ............................................. 37
Prace sezonowe cudzoziemców – zezwolenia, zakwaterowanie,
świadczenia od pracodawcy ................................................................................................................ 43
Umowa i dokumentacja cudzoziemca – w jakim języku ........................................................... 49
W jakim zakresie do cudzoziemca stosujemy polskie przepisy prawa pracy? ................... 53
Jak „współpracować” z urzędem pracy w procedurze „oświadczeniowej”? ......................... 62
Jak „współpracować” z urzędem wojewódzkim w zakresie uzyskania
zezwolenia na pracę? .............................................................................................................................. 64
Procedura: przekazanie sprawy do innego urzędu i zmiana pracodawcy ........................... 66
Procedura: test rynku pracy .................................................................................................................. 68
Jakie dokumenty upoważniają cudzoziemców spoza UE do legalnego pobytu
w Polsce ....................................................................................................................................................... 71
Procedura: zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną ............................... 74
Procedura: uzyskiwanie numeru PESEL dla cudzoziemca ......................................................... 76
Procedura: jak uzyskać ePUAP i do czego może od służyć ........................................................ 78
Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce, jeśli kończy mu się
legalny pobyt na podstawie wizy lub paszportu biometrycznego? ...................................... 80
Co daje pobyt stały i jak go uzyskać? ................................................................................................ 83
Procedura: jak cofnąć zakaz wjazdu (po zobowiązaniu do powrotu) ................................... 86

Odpowiedzi na pytania
Inny zakres pracy na zezwoleniu – czy można zatrudnić? ........................................................ 89
Jak zatrudnić na zlecenie cudzoziemca studiującego w Polsce? ............................................ 91
Czy osoba „na pieczątce” może wyjechać i wrócić do Polski? .................................................. 94
Czy można zmienić pracodawcę w czasie ubiegania się o pobyt? ......................................... 96
Jak rejestrować godziny zleceniobiorcy-cudzoziemca? ............................................................. 98
Zatrudnienie na podstawie oświadczenia – jak ustalać okresy pobytu? .......................... 100
Czy pracowników z Ukrainy można delegować poza Polskę? .............................................. 103
Jak liczyć 3 miesiące legalnej pracy po oświadczeniu? ........................................................... 10
Jak rozliczyć zleceniobiorcę-Ukraińca, który oświadcza, że będzie w Polsce
powyżej 183 dni? ................................................................................................................................... 107
Jak zatrudnić Ukraińca studiującego w Polsce? ......................................................................... 110
Czy poza pracami sezonowymi firma może mieć też inne PKD
i starać się o pozwolenie typu A (na 3 lata)? ................................................................................ 111
Nieco inaczej opisana praca w umowie i decyzji wojewody
– czy to jest problem? .......................................................................................................................... 113
PIT z dodatkowego zlecenia cudzoziemca – jak go rozliczać?............................................... 115
Cudzoziemiec ma wizę D-06. Czy można go zatrudnić
na podstawie oświadczenia? ............................................................................................................. 117
Czy obywatel polski zgłosi do ubezpieczeń swojego podopiecznego
– obywatela Ukrainy? ........................................................................................................................... 120
Pracownik wyjechał w celu przedłużenia wizy. Możemy przedłużyć umowę,
czy zawieramy nową, jak wróci? ...................................................................................................... 122
Jak zatrudnić na pozwolenie typu A osobę, która dotychczas pracowała
„na oświadczeniu”? ............................................................................................................................... 123
Jakie błędy są najczęściej popełnianie we wniosku o wydanie karty pobytu? ............... 128
Pod jakimi warunkami cudzoziemiec może pracować „na podstawie stempla”,
gdy kończy mu się wiza? .................................................................................................................... 130
Jak zatrudnić wykładowcę z Ukrainy na wyższej uczelni na zlecenie? ............................... 133
Na jakiej podstawie zatrudnić cudzoziemców, gdy ma być wiele krótkich umów? ..... 134
Cudzoziemiec zwolnił się po kilku dniach. Jak rozliczyć mu podatek i składki? ............. 136
Jakie są warunki prowadzenia w Polsce spółki z o.o. przez obywatela Ukrainy? ........... 138
Pozwolenie było na min. 168 godzin. Czy zleceniobiorcy-cudzoziemcy
mogą jednak pracować ok. 250 godzin? ...................................................................................... 141
Czy można pracować, oczekując na przedłużenie zezwolenia? ........................................... 142
Jak rozliczać polskie ulgi podatkowe obywatelowi Białorusi? .............................................. 143
Cudzoziemiec na weekendy wyjeżdża za granicę.
Jak rozliczyć jego zakwaterowanie? ................................................................................................ 144
Czy cudzoziemiec czekający na wydanie karty pobytu może pracować? ........................ 146
Jak zatrudnić Ukraińca ożenionego z Polką? ............................................................................... 147
Czy można już zawrzeć umowę, gdy cudzoziemiec ma dopiero pieczątkę
i oczekuje na decyzję? ......................................................................................................................... 149
Ukraińcy przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni. Jak ich rozliczyć? .................................. 151
Kończy się wiza – czy można wrócić na paszporcie biometrycznym? ............................... 155
Czy możliwa jest praca cudzoziemca w Polsce i Belgii wyłącznie na „polskim”
zezwoleniu? ............................................................................................................................................ 157
Akta osobowe cudzoziemca – jak je prowadzić po zmianach z 2019 roku? .................... 158
RODO przy zatrudnianiu cudzoziemców – na co uważać ...................................................... 164