Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp. Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem

Cena promocyjna 34,65 zł Regular Price 49,90 zł

Publikacja "Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp. Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem" zawiera gotowe wzory dowodów księgowych wraz z objaśnieniami poszczególnych elementów oraz komentarzem dotyczącym sposobu wykorzystania danego dokumentu księgowego.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Książka  stanowi praktyczną pomoc dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora publicznego. Jej autor w przystępny sposób omawia poszczególne dowody księgowe oraz wyjaśnia, kiedy można użyć każdego z tych dokumentów . Z publikacji dowiesz się m.in., jak sporządzać dowody kasowe, księgowe i bankowe oraz dowody materiałowe i obrotu wyrobami gotowymi, a także za pomocą jakich dokumentów ewidencjonować środki trwałe oraz wynagrodzenia w jednostce. W książce zamieszczono 26 wzorów dowodów księgowych z praktycznym komentarzem do każdego z nich.

Więcej informacji
Product Name Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp. Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem
ISBN 978-83-269-6531-9
Data wydania 4 lip 2017
Symbol UOJ0059
Opis hasłowy dokumenty księgowe, dowody księgowe, dowody kasowe, dowody materialne, dowody bankowe, ewidencja środków trwałych, ewidencja wynagrodzeń
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce:

  • dowiesz się, jakie dowody księgowe używać do dokumentowenia poszczególnych operacji gospodarczych;
  • będziesz mógł skorzystać z gotowych wzorów dokumentów księgowych;
  • uzyskasz pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów ewidencyjnych.
Grupa docelowa Księgowość
Format A5
Liczba stron 56
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Jarosław Jurga

Rozdział I

Podstawowe informacje dotyczące dowodów księgowych

1.1. Wymagania dotyczące dokumentów księgowych

1.2. Zawartość dokumentów księgowych

1.3. Dekretacja i opisywanie dokumentów księgowych

1.4. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych

1.5. Szczególne zasady wystawiania dowodów księgowych

Rozdział II

Ogólne zasady sporządzania dowodów księgowych

2.1. Funkcje i klasyfikacja (podział) dokumentów księgowych

2.2. Zakres kontroli merytorycznej dowodów księgowych

2.3. Kontrola formalna i rachunkowa dowodów księgowych8

Rozdział III

Dowody kasowe

3.1. KP – kasa przyjmie

3.2. KW – kasa wypłaci

3.3. RK – raport kasowy

3.4. Wniosek o zaliczkę

Rozdział IV

Dowody materiałowe i obrotu wyrobami gotowymi

4.1. PZ – przyjęcie zewnętrzne

4.2. WZ – wydanie zewnętrzne

4.3. RW – rozchód wewnętrzny

4.4. ZW – zwrot wewnętrzny

4.5. MM – przesunięcie międzymagazynowe

4.6. PI – protokół inwentaryzacyjny

4.7. PW – przyjęcie wyrobów z produkcji do magazynu

Rozdział V

Dowody bankowe

5.1. WB – wyciąg bankowy

5.2. PP – polecenie przelewu

5.3. Czek gotówkowy

Rozdział VI

Ewidencja środków trwałych

6.1. OT – przyjęcie środka trwałego

6.2. LT – likwidacja środka trwałego

6.3. PT – nieodpłatne przejęcie środka trwałego

6.4. MT – zmiana miejsca użytkowania środka trwałego

Rozdział VII

Ewidencja wynagrodzeń

7.1. LP – lista płac

Rozdział VIII

Dowody kupna sprzedaży

8.1. FV – faktura VAT

8.2. FV – faktura VAT korygująca

Rozdział IX

Dowody księgowe

9.1. PK – polecenie księgowania

9.2. NK – nota księgowa

9.3. Nota korygująca