FabrykaWiedzy.com
Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych
Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych

Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych

Wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem wraz z komentarzem, uwzględniająca najnowsze wymogi Ministra Finansów obowiązujące od grudnia 2012 r. !Każdy kierownik jednostki sektora finansów publicznych ma obowiązek wprowadzić system zarządzania ryzykiem w jednostce będący jednym z elementów kontroli zarządczej.Informacje zawarte w książce: pozwalają na zapoznanie się z zasadami i technikami zarządzania ryzykiem w jednostkach budżetowych ułatwią stworzenie sprawnego systemu zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych skrojonego „na miarę” potrzeb tej jednostki pomogą zbudować ramy formalno-organizacyjne zarządzania ryzykiem w jednostce z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych i wytycznych Ministra Finansów.Niezwykle pomocne w bieżącej pracy są również gotowe przykładowe instrukcje ze wzorami dokumentów (przygotowane także w formacie MS Word na dołączonej płycie CD): Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia Instrukcja zarządzania ryzykiem (wersja podstawowa dla jednostek, w których funkcjonują wieloosobowe komórki organizacyjne) Instrukcja zarządzania ryzykiem (wersja uproszczona dla jednostek, w których nie funkcjonują wieloosobowe komórki organizacyjne, zatrudniających niewielką liczbę pracowników na samodzielnych stanowiskach).Obowiązki związane z właściwym zorganizowaniem systemu zarządzania ryzykiem określają m.in.: przepisy art. 68 ust 1 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wytyczne Ministra Finansów zawarte w Komunikacie Nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz. MF z 18 grudnia 2012, poz. 56).

157,50 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułZarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych
ISBN9788378041450
Data wydania31-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron120
WydawcaODDK
AutorPuchacz Krzysztof
KategoriaInne
157,50 zł

brutto

Reklama
pixel