FabrykaWiedzy.com
Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju
Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju

Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju

Międzynarodowy projekt badawczy Zarządzanie i polityka ekonomiczna dla rozwoju realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego zwieńczył obchody 20-lecia uczelni. Prezentowane na kartach tej książki ujęcie łączy w sobie podejście mikro- i makroekonomiczne, co jest niezbędne przy poszukiwaniu sposobów na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i efektywności całej gospodarki narodowej. Tylko bowiem pozytywna synergia zarządzania firmą i polityki gospodarczej stwarza szansę na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Prezentowane tu wyniki kompleksowych, nieortodoksyjnych, niekiedy interdyscyplinarnych, badań z pewnością staną się inspiracją do dalszych studiów i kolejnych publikacji. Niektóre z nich mogę wręcz wytyczać drogę do dalszych poszukiwań teoretycznych oraz formowania sugestii, których nieustannie oczekuje środowisko krajowego, międzynarodowego i globalnego biznesu. Upoważnia nas do tego stwierdzenia zarówno lista osób, które przygotowały poszczególne rozdziały, jak i tematyka podejmowanych zagadnień. Mamy nadzieję, że znalazły się wśród nich projekty badawcze, które okażą się przełomowe. Nasza uczelnia ma bowiem ambicje, by stać się znaczącym międzynarodowym centrum badawczym, tak jak staliśmy się liderem szkolnictwa biznesowego w naszej części Europy. Jesteśmy szkołą biznesu szerokiego profilu, który prócz zarządzania obejmuje ekonomię i politykę ekonomiczną, prawo, socjologię i psychologię. Naszym powołaniem naukowym są przeto interdyscyplinarne badania nad gospodarką, społeczeństwem i państwem we wzajemnym związku. Ufamy, że mamy potencjał, by sprostać temu ambitnemu wyzwaniu, o czym mogą się Państwo przekonać, zapoznając się z tą książką. W realizacji projektu, którego koordynatorem był profesor Grzegorz W. Kołodko, od 2000 roku dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, wzięli udział uczeni, praktycy zarządzania, politycy, konsultanci i eksperci organizacji międzynarodowych nie tylko z Polski, lecz także z innych krajów: Francji, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz z Węgier. Prezentują oni zróżnicowane odpowiedzi na ważne pytania, które zaprzątają uwagę ekonomistów, polityków, przedsiębiorców, publicystów, a także – co bardzo ważne – studentów. Jak odwrócić niekorzystne tendencje w gospodarce światowej? Jak ratować finanse publiczne? Jak zarządzać bankami? Czy dług publiczny to rzeczywiste zagrożenie dla rozwoju krajów? Jaka polityka podatkowa jest potrzebna, a jaka możliwa? Czy nierówności dochodowe szkodzą rozwojowi? A może winna jest globalizacja? Czy kluczem do sukcesu w przyszłości będą edukacja i innowacje? Czyli – co zależy od zarządzania przez menedżerów, a co od sterowania przez polityków? Gościem specjalnym projektu jest profesor Edmund S. Phelps, laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 2006 roku, który akcentuje, że nie produkty, lecz idee leżą u podstaw wzrostu gospodarczego. Dziś dążenie do posiadania dóbr materialnych nie motywuje już do wysiłku tak jak kiedyś, liczą się za to chęć samorealizacji i niezależność, osiągane częściej za pomocą niematerialnych sukcesów, talentów czy innowacyjnych pomysłów. Ta książka to kolejny nasz głos w nieustannie toczącej się dyskusji. Licząc na krytyczną lekturę tomu, będziemy w jej dalszym toku żywo uczestniczyć. Profesor Witold T. Bielecki Profesor Andrzej K. Koźmiński Rektor Akademii Leona Koźmińskiego Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

54,90 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułZarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju
ISBN9788375613360
Data wydania31-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron488
WydawcaPoltext
KategoriaPrezenty dla dzieci
54,90 zł

brutto

Reklama
pixel