FabrykaWiedzy.com
Zarząd w spółce z o.o. Zasady funkcjonowania (E-book)
Zarząd w spółce z o.o. Zasady funkcjonowania

Zarząd w spółce z o.o. Zasady funkcjonowania (E-book)

Od powołania do wygaśnięcia mandatu członka zarządu; najważniejsze obowiązki i prawa zarządu wobec spółki oraz jej wspólników - wszystkie informacje w jednej publikacji. Ponadto czytelnik otrzyma dokładne wskazówki, kiedy zarząd powinien podjąć uchwałę, jakie zapisy powinien zawierać regulamin zarządu, a także jakie są skutki nieudzielenia absolutorium zarządowi.

39,90 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Dzięki tej broszurze czytelnik oszczędzi czas na poszukiwanie odpowiedzi na swoje pytania, które często mogą okazać się pilne, gdyż problematyka funkcjonowania zarządu omówiona jest kompleksowo w jednej (zwięzłej i napisanej przystępnym językiem) publikacji. Broszura zawiera wyjaśnienia dotyczące najczęstszych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zarządu spółki z o.o. Czytelnik dowie się, kiedy zarząd powinien podjąć decyzję w formie uchwały, jakie są sposoby podejmowania uchwał oraz kiedy członek zarządu powinien powstrzymać się od udziału w głosowaniu. W publikacji omówione zostały kompetencje zarządu spółki, ich prawa oraz obowiązki wobec udziałowców, a także jakie są zasady reprezentacji spółki przez zarząd. Eksperci wyjaśnią nie tylko, jakie zapisy powinien zawierać regulamin zarządu, lecz również jakie grożą konsekwencje za jego naruszenie. Z publikacji „Zarząd w spółce z o.o.” czytelnik dowie się, jaki będzie najkorzystniejszy sposób zawarcia umowy z członkiem zarządu - umowa o pracę, kontrakt menedżerski czy umowa o współpracy.

Spis treci

Wstęp

Rozdział I

Powoływanie i odwoływanie członków zarządu

Mandat i kadencja członka zarządu

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu

Rozdział II

Prawa i obowiązki zarządu w spółce z o.o.

Ogólne obowiązki zarządu

Szczegółowe obowiązki zarządu

Prawa zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za przekroczenie uprawnień

Rozdział III

Regulamin zarządu w spółce z o.o.

Wprowadzenie regulaminu pracy zarządu

Postanowienia w regulaminie pracy zarządu

Konsekwencje naruszenia regulaminu przez członków zarządu

Rozdział IV

Uchwały zarządu

Reprezentacja spółki

Czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zakres zwykłego zarządu

Podejmowanie uchwał przez zarząd

Głosowanie nad uchwałami przez zarząd

Ważność uchwał zarządu

Rozdział V

Relacje członka zarządu ze spółką

Obowiązek powstrzymania się od rozstrzygania spraw spółki

Członek zarządu będący wspólnikiem – powstrzymanie się od głosowania na zgromadzeniu wspólników

Reprezentacja spółki, gdy drugą stroną umowy jest członek zarządu

Rozdział VI

Reprezentacja spółki w sporze z członkami zarządu

Reprezentacja spółki przez radę nadzorczą

Reprezentacja spółki przez pełnomocnika

Pozew o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwały

Pozew wspólnika przeciwko członkowi zarządu

Informacje dodatkowe

TytułZarząd w spółce z o.o. Zasady funkcjonowania (E-book)
Symbol3OQ0007
ISBN978-83-269-2825-3
Data wydania31-01-2014
Opis hasłowyZarząd w spółce z o.o., spółka z o.o., członek zarządu
Korzyści dla Ciebie
  •  dowiesz się jakie są obowiązki zarządu wobec wspólników, urzędów i instytucji; 
  •  przeczytasz o najkorzystniejszych formach zatrudnienia członka zarządu w spółce;
  •  zdobędziesz praktyczny przewodnik po swoich prawach i obowiązkach, w efekcie unikniesz błędów przy pełnieniu funkcji;
  •  uzyskasz informacje z najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania zarządu zebrane w jednej publikacji.
Grupa docelowaspółki z o.o. (członkowie zarządu, wspólnicy, prokurenci)
FormatA5
Liczba stron64
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaWeronika Wota
Autorpraca zbiorowa
KategoriaZarządzanie
39,90 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel