Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur (E-book)

  • Ebook
29,00 zł

Od czerwca 2013 r. na podmioty lecznicze zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące oceny ryzyka narażenia na zranienie oraz sporządzenia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pierwszy raport należy przygotować nie później niż do 28 lutego 2014 r. Za nie dopełnienie tego obowiązku – zgodnie z Kodeksem pracy - może zostać nałożona na placówki kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Wskazówki ekspertów zaprezentowane w e-booku pomogą menedżerom placówek wywiązać się z nowych obowiązków i uniknąć kary.

Dostępność: W magazynie

Od 27 czerwca 2013 r. obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nakłada ono na menedżera placówki medycznej szereg nowych obowiązków związanych z zapobieganiem narażenia pracowników na zranienie ostrymi narzędziami. Do najważniejszych należą m.in.: dokonanie oceny ryzyka zawodowego, opracowanie i wdrożenie procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami, nie rzadziej niż raz na dwa lata dokonania oceny i aktualizacji procedur, zapewnienie pracownikom dostępu do instrukcji i procedur, prowadzenie szkoleń z tej tematyki, opracowanie i wdrożenia procedury postępowania poekspozycyjnego i sporządzenia nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, raportu bhp w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Ponadto,  podmioty lecznicze zostały zobowiązane także do opracowania procedur, instrukcji i formularzy z zakresu zapobiegania zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.  Jak się wywiązać z nowych obowiązków i prawidłowo przygotować całą dokumentację?  Odpowiedź znajdziesz w naszej publikacji, w której obok fachowych wskazówek ekspertów zamieściliśmy gotowe do wykorzystania wzory dokumentów:

  • Procedura bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami i odpadami medycznymi,
  • Procedura bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • Instrukcja zastosowania środków ochrony indywidualnej,
  • Instrukcja postępowania poekspozycyjnego,
  • Ocena ryzyka zawodowego na oddziale szpitalnym,
  • Rejestr zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Skorzystaj z gotowych opracowań i dostosuj swoją placówkę do nowych wymagań!

Więcej informacji
Nazwa produktu Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur (E-book)
Symbol 1BV0008
ISBN 978-83-269-2508-5
Data wydania 21.08.2013
Opis hasłowy zranienia ostrymi narzędziami, ostre narzędzia w podmiocie leczniczym, środki zapobiegające zranieniom, raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami, procedura bezpiecznego postępowania z ostrymi
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się jakie nowe obowiązki mają podmioty lecznicze w zakresie zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami , kiedy należy złożyć pierwszy raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, co powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego narażenia na zranienia, jak sporządzić procedurę bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami i odpadami medycznymi. Skorzystasz z gotowych wzorów procedur, które możesz wdrożyć w swojej placówce.

Grupa docelowa menedżer/właściciel placówki medycznej, epidemiolog, pielegniarka epidemiologiczna, pielęgniarka oddziałowa, specjalista ds. jakości w placówce, specjalista bhp w placówce
Format A5
Liczba stron 41
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Ilona Balcarek, Anna Błażejczyk
Produkty powiązane