Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur (E-book)

  • Ebook
24,76 zł

Od czerwca 2013 r. na podmioty lecznicze zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące oceny ryzyka narażenia na zranienie oraz sporządzenia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pierwszy raport należy przygotować nie później niż do 28 lutego 2014 r. Za nie dopełnienie tego obowiązku – zgodnie z Kodeksem pracy - może zostać nałożona na placówki kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Wskazówki ekspertów zaprezentowane w e-booku pomogą menedżerom placówek wywiązać się z nowych obowiązków i uniknąć kary.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Od 27 czerwca 2013 r. obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nakłada ono na menedżera placówki medycznej szereg nowych obowiązków związanych z zapobieganiem narażenia pracowników na zranienie ostrymi narzędziami. Do najważniejszych należą m.in.: dokonanie oceny ryzyka zawodowego, opracowanie i wdrożenie procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami, nie rzadziej niż raz na dwa lata dokonania oceny i aktualizacji procedur, zapewnienie pracownikom dostępu do instrukcji i procedur, prowadzenie szkoleń z tej tematyki, opracowanie i wdrożenia procedury postępowania poekspozycyjnego i sporządzenia nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, raportu bhp w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Ponadto,  podmioty lecznicze zostały zobowiązane także do opracowania procedur, instrukcji i formularzy z zakresu zapobiegania zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.  Jak się wywiązać z nowych obowiązków i prawidłowo przygotować całą dokumentację?  Odpowiedź znajdziesz w naszej publikacji, w której obok fachowych wskazówek ekspertów zamieściliśmy gotowe do wykorzystania wzory dokumentów:

  • Procedura bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami i odpadami medycznymi,
  • Procedura bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • Instrukcja zastosowania środków ochrony indywidualnej,
  • Instrukcja postępowania poekspozycyjnego,
  • Ocena ryzyka zawodowego na oddziale szpitalnym,
  • Rejestr zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Skorzystaj z gotowych opracowań i dostosuj swoją placówkę do nowych wymagań!

Więcej informacji
Product Name Zapobieganie zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami – nowe obowiązki podmiotów leczniczych ze wzorami procedur (E-book)
Symbol 1BV0008
ISBN 978-83-269-2508-5
Data wydania 21 sie 2013
Opis hasłowy zranienia ostrymi narzędziami, ostre narzędzia w podmiocie leczniczym, środki zapobiegające zranieniom, raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami, procedura bezpiecznego postępowania z ostrymi
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się jakie nowe obowiązki mają podmioty lecznicze w zakresie zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami , kiedy należy złożyć pierwszy raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, co powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego narażenia na zranienia, jak sporządzić procedurę bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami i odpadami medycznymi. Skorzystasz z gotowych wzorów procedur, które możesz wdrożyć w swojej placówce.

Grupa docelowa menedżer/właściciel placówki medycznej, epidemiolog, pielegniarka epidemiologiczna, pielęgniarka oddziałowa, specjalista ds. jakości w placówce, specjalista bhp w placówce
Format A5
Liczba stron 41
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Ilona Balcarek, Anna Błażejczyk

Spis treści

Wprowadzenie

1. Ocena ryzyka

2. Działania eliminujące lub ograniczające ryzyko zranień

3. Wykaz zranień

4. Obowiązek prowadzenia szkoleń

5. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy

   - Procedura bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami i odpadami medycznymi

   - Procedura bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

   - Instrukcja zastosowania środków ochrony indywidualnej

   - Instrukcja postępowania poekspozycyjnego

   -  Ocena ryzyka zawodowego na oddziale szpitalnym

   -  Rejestr zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

6. Podstawa prawna