Zamówienia na usługi społeczne (E-book)

  • Ebook
59,90 zł

Zamówienia na usługi społeczne to nowość zarówno na gruncie przepisów unijnych, jak i przepisów krajowych. Wprowadziła je ostatnia nowelizacja w Rozdziale 6. Mimo tej normalizacji pojawiło się wiele niejasności zwłaszcza w zakresie, jakie zamówienia mogą być uznane za usługi społeczne, a jakie nie. Poradnik pomoże każdemu zamawiającemu rozstrzygnąć ten dylemat. 

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Nabywanie usług społecznych nie jest wolne od obowiązków czy formalizmów nałożonych przez ustawodawcę na zamawiającego. Przede wszystkim regulacje dotyczące zamówień na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zostały przeniesione do krajowych przepisów wprost z dyrektyw unijnych. Co za tym idzie obowiązki jakie ciążą na instytucji zamawiającej też zostały przeniesione z dyrektyw. Polski ustawodawca nie tylko odwzorował przepisy unijne w ustawie, ale także dodał dodatkowe regulacje. 
W publikacji zajmujemy się praktyczną stroną zamówień na usługi społeczne m.in.
- katalogiem usług społecznych,
- progami kwotowymi,
- prowadzeniem postępowań na usługi społeczne.
Dodatkowo w poradniku znajduje się wzór ogłoszenia o zamówienia dla postępowań na usługi społeczne poniżej progów unijnych, a także konkretne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania po stronie zamawiających.

Więcej informacji
Nazwa produktu Zamówienia na usługi społeczne (E-book)
Symbol 3OX0066
ISBN 978-83-269-6623-1
Data wydania 18.10.2017
Opis hasłowy nowelizacja prawa zamówień publicznych 2016, nowelizacja Pzp, Pzp po nowelizacji, nowe przepisy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienie na usługi społeczne, usługi społeczne katalog, wzór ogłoszenia na usługi społeczne
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji każdy uczestnik postępowania o zamówienia społeczne m.in.:


- dowie się, jakie zamówienie wpisuje się w cele usług społecznych, a jakie nie,
- zyska pewność, jak przeprowadzać postepowania na usługi społeczne o wartości poniżej oraz powyżej progów,
- zdobędzie wzór ogłoszenia o zamówienie na usługi społeczne, który posłuży jako pomoc w tworzeniu własnej dokumentacji
- otrzyma eksperckie wskazówki, jak postępować w konkretnych sytuacjach.

Grupa docelowa specjalista ds. zamówień publicznych
Format N/D
Liczba stron 76
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Agata Smerd