Zamknięcie roku 2019 w księgach instytucji kultury

 • Nowość
72,90 zł

Dzięki wskazówkom zawartym w tej książce poprawnie zamkniesz księgi rachunkowe 2019 roku i sporządzisz sprawozdanie finansowe. Dowiesz się także, jakich terminów musisz przestrzegać i za co odpowiada dyrektor przy sporządzeniu bilansu. Sprawdź, jakie zmiany w księgowości wprowadzono w 2019 roku. Poznaj odpowiedzi na autentyczne pytania księgowych w instytucjach kultury.

Data wydania: 12.12.2019

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Od 1 listopada 2019 r. wprowadzono w przypadku niektórych towarów i usług nakaz rozliczania ich sprzedaży i płatności w szczególny sposób właśnie z wykorzystaniem mechanizmu split payment.

Sprawdź, co jest ważne dla instytucji kultury.

Zwróć także uwagę, że od 1 listopada 2019 r. płatność na rachunek VAT dotyczy też transakcji zaliczkowych oraz wielu faktur. Zamiast numeru faktury będą w komunikacie umieszczane albo słowo zaliczka, albo okres, jaki obejmuje płatność.

Sprawdź inne zmiany wprowadzone w 2019 roku.

Więcej informacji
Product Name Zamknięcie roku 2019 w księgach instytucji kultury
ISBN 978-83-269-8791-5
Data wydania 12 gru 2019
Symbol UOB0277
Opis hasłowy Inwentaryzacja, bilans, split payment, księgi rachunkowe, podatek VAT, koszty, salda
Korzyści dla Ciebie

Dowiedz się:

 • jak sprawnie sporządzić harmonogram działań, aby ułatwić sobie pracę,
 • jakie zmiany wprowadzono od 1 listopada 2019 r.,
 • co oznacza w praktyce, że to na dyrektorze instytucji kultury spoczywa odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej podległej sobie jednostki,
 • w jakich terminach i z jaką częstotliwością trzeba sporządzać inwentaryzację poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 • jak rozliczać dotacje,
 • jak rozliczać prewspółczynnik w instytucji kultury,
 • jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe.
Grupa docelowa Dyrektorzy i księgowi w instytucjach kultury
Format A5
Liczba stron 264
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Magdalena Urbańska
Autor Katarzyna Trzpioła

Rozdział 1. Zmiany wprowadzone w 2019 roku

Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Dwa wyciągi

Jeden wyciąg

Operacje z urzędami

Ograniczony dostęp do środków na rachunku

Odsetki od rachunku VAT

 

Rozdział 2. Prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury

 • Zaciąganie zobowiązań
 • Plan finansowy to podstawa gospodarki finansowej
 • Zamówienia publiczne
 • Prowadzenie rachunkowości

 

Rozdział 3. Jak właściwie przeprowadzić inwentaryzację

 • Odpowiedzialność za inwentaryzację
 • Inwentaryzacja w przypadku przekazania przez instytucje kultury rachunkowości do centrum usług wspólnych
 • Inwentaryzacja w księgach rachunkowych
 • Skontrum materiałów bibliotecznych a inwentaryzacja księgozbioru

 

Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów

 

Rozdział 5. Odpisy aktualizujące i rezerwy

 

Rozdział 6. Zamknięcie kont i sporządzenie zestawienia obrotów i sald

 

Rozdział 7. Sprawozdanie finansowe

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie kapitałów własnych
 • Przepływy pieniężne
 • Informacja dodatkowa

 

Rozdział 8. Zdarzenia po dacie bilansu

 • Ewidencja księgowa zdarzeń po dniu bilansowym

 

Rozdział 9. Zmiany dotyczące kolejnego roku

 

Rozdział 10. Badanie sprawozdania finansowego

 • Wybór audytora
 • Zasady przeprowadzania badania

 

Rozdział 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

 

Rozdział 12. Podatek VAT, dotacje

 • Prewspółczynnik w instytucji kultury
 • Korekta po zakończeniu roku
 • Sposób ustalania prewspółczynnika
 • Rezerwy na świadczenia pracownicze w instytucji kultury
 • Wycena świadczeń pracowniczych
 • Rezerwy na świadczenia pracownicze w ewidencji i sprawozdaniu
 • Rozliczanie dotacji podmiotowej
 • Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
 • Rozliczanie dotacji ze środków budżetowych
 • Łączenie instytucji kultury a kwestie związane z księgami rachunkowymi
 • Odpisy aktualizujące należności w księgach rachunkowych instytucji kultury

 

Rozdział 13. Właściwe gospodarowanie majątkiem

 • Zasada efektywności gospodarowania mieniem
 • Zbywanie środków trwałych
 • Elementy gospodarki finansowej
 • Elementy planów finansowych
 • Stanowisko organu nadzorczego
 • Rachunkowość w instytucjach kultury

 

Rozdział 14. Pytania i odpowiedzi

 • Jaki dokument księgowy wydawać za wynajem sali
 • Jak rozliczyć obóz taneczny w księgach rachunkowych
 • Jak zaksięgować darowiznę na remont
 • Jak rozliczyć fakturę za wynajem autolawety
 • Jak zaksięgować dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
 • Korekta ZUS
 • Wynajem pomieszczeń a podatek od nieruchomości
 • Zakup licencji na kilka miesięcy
 • Nowe środki trwałe zakupione w czasie inwentaryzacji
 • Oprawa muzyczna jest usługą kulturalną
 • Środki pieniężne wypracowane przez dom kultury