FabrykaWiedzy.com
Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego
Promocja
-50%
Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego

Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego

Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą m.in. ustalić termin wpływu dokumentacji finansowej do jednostki, poprawnie przeprowadzić inwentaryzację oraz sprawdzić prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych. Każda z tych czynności powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami, a także w przewidzianych prawem terminach.

Normalna cena: 147,00 zł

Cena promocyjna: 73,50 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Pozycja obowiązkowa w każdej jsfp. Inwentaryzacja, naliczenie odsetek, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko część z czynności, które księgowi rozliczający jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizazyjne ( jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) powinni wykonać, zanim zamkną swoje księgi rachunkowe za 2017 rok. Publikacja to kompendium wiedzy, omawiające wszystkie niezbędne czynności krok po kroku, niezbędne do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Spis treci

Rozdział I. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego
1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji fi nansowej do jednostki
1.2. Ustalenie terminu rocznych sprawozdań budżetowych i fi nansowych
Rozdział II. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jednostki
2.1. Istota i cele inwentaryzacji
2.2. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
2.3. Formy i metody inwentaryzacji
2.4. Etapy inwentaryzacji
2.5. Różnice inwentaryzacyjne i sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych
2.6. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
2.7. Odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji
Rozdział III. Ewidencja składników aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy
3.1. Należności i zobowiązania na koniec roku budżetowego
3.2. Dochody budżetowe i środki pieniężne na koniec okresu budżetowego
3.3. Przychody i koszty na koniec roku budżetowego
3.4. Dotacje i ich rozliczenie
3.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3.6. Wydatki uznane za niewygasające z końcem roku budżetowego
Rozdział IV. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia
4.1. Zapewnienie kompletności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych jednostki
4.2. Uzgadnianie zapisów i sald kont księgi głównej
Rozdział V. Sprawozdawczość budżetowa na koniec roku
5.1. Sprawozdania budżetowe
5.2. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
Rozdział VI. Sprawozdawczość fi nansowa na koniec roku
6.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
6.2. Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego
6.3. Rachunek zysków i strat
6.4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
6.5. Łączne sprawozdania finansowe
6.6. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium z wykonania budżetu
7.1. Terminy sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zakres informacyjny w nim zawarty
7.2. Procedura udzielania absolutorium organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego

Informacje dodatkowe

TytułZamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego
ISBN978-83-269-6907-2
Data wydania15-11-2017
SymbolUOJ0063
Opis hasłowyinwentaryzacja-terminy, wpływ dokumentacji finansowej do jednostki, termin rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych, wycena aktywów i pasywów, ewidencja składników aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy; rozliczenia międzyokresowe kosztów, Pr
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji dowiesz się m.in.:


• Jak sporządzić harmonogram zatwierdzenia rocznych sprawozdań jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego;

• W jaki sposób rozliczyć stwierdzone różnice inwentaryzacyjne;

• Na co zwrócić szczególną uwagę, uzgadniając zapisy i salda ewidencji analitycznej i syntetycznej.

 

Grupa docelowaksięgowa, kierownik jsfp
FormatB5
Liczba stron296
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaKatarzyna Bednarska
AutorIzabela Świderek
KategoriaRachunkowość budżetowa

Normalna cena: 147,00 zł

Cena promocyjna: 73,50 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel