FabrykaWiedzy.com
Zamknięcie roku 2016 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja
Bestseller
Promocja
-71%
Zamknięcie roku 2016 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja

Zamknięcie roku 2016 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja

Książka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Państwu sporządzenie sprawozdania finansowego. Podpowiadamy także, jak długo należy przetrzymywać sprawozdanie, co zrobić z błędami z lat ubiegłych oraz w jaki sposób dyrektor instytucji kultury odpowiada za nieprawidłowości przy złożeniu sprawozdania.

Normalna cena: 68,25 zł

Cena promocyjna: 19,79 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

W 2016 roku wprowadzono kilkanaście zmian w rachunkowości, które trzeba uwzględnić w księgach rachunkowych przy zamknięciu roku. Wprowadzono m.in. definicję małej jednostki. Obecnie zyski/straty nadzwyczajne nie stanowią już odrębnej kategorii w rachunku zysków i strat. Zostały bowiem wliczone w katalog pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych. Małe jednostki mogą stosować kwalifikacje umów leasingowych według przepisów podatkowych i nie muszą ujmować ich jako składników majątku trwałego oraz zobowiązań. Wszelkie skutki zmian w polityce rachunkowości Instytucja Kultury odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako zysk/stratę z lat ubiegłych. Jeżeli Instytucja Kultury zostanie zakwalifikowana jako tzw. jednostka mała, to pod pewnymi warunkami może nie sporządzać sprawozdania z działalności. Sprawdź, jak zastosowac te zmiany przy zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 rok.

 

Spis treci

Wstęp
Rozdział 1. Zmiany w prawie w 2016 i 2017 roku
ZMIANY WPROWADZONE W 2016 ROKU
Definicja małej jednostki
Zyski/straty nadzwyczajne
Leasing finansowy
Wielkości wyrażone w euro
Skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Amortyzacja kosztów zakończonych prac rozwojowych (WniP)
Amortyzacja wartości firmy
Rachunek przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z działalności jednostki
Zasada istotności
Archiwizacja zbiorów
Jednostki kultury bez głównego księgowego
Zmiany w ujmowaniu środków trwałych w księgach rachunkowych
Zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.
PRZEWIDYWANE ZMIANY W PRAWIE W 2017 ROKU
Nowe zasady ustalania kosztu wytworzenia produktu
Większa swoboda w przenoszeniu danych
Uproszczenia w ewidencji leasingu
Terminy inwentaryzacji
Zmiany w VAT od 1 stycznia 2017 r.
Rozdział 2. Jak prowadzić gospodarkę finansową w instytucji kultury
Rachunkowość w instytucjach kultury
Polityka rachunkowości
Fundusz instytucji kultury
Zakładowy Plan Kont
Wycena aktywów i pasywów
Sposób wyceny poszczególnych składników bilansowych instytucji kultury
Błąd popełniony w latach ubiegłych
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych IK
Podstawowe terminy związane z zamknięciem ksiąg oraz badaniem i ogłaszaniem sprawozdania finansowego za 2015 rok
Rozdział 3. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku 2016
Czynności, jakie muszą wykonać instytucje kultury, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
Rozdział 4. Zasady rozliczania dotacji podmiotowych i celowych oraz ich ewidencja
Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych
Rozliczenia międzyokresowe
Rozdział 5. Inwentaryzacja
Przykładowy harmonogram oraz osoby odpowiedzialne za inwentaryzację
Metody przeprowadzania inwentaryzacji
Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
Rozliczenie inwentaryzacji w księgach rachunkowych
Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych IK w zależności od jej przyczyny oraz charakteru
Odpowiedzialność i dokumentacja
Rozdział 6. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia
Zestawienie obrotów i sald oraz zamknięcie ksiąg
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów
Odpisy aktualizujące
Należności sądowe
Rezerwy
Charakterystyka rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wraz z najczęstszymi przykładami ww. pozycji
Rozrachunki w walucie
Korekty z lat ubiegłych
Najprostsza dekretacja
Dekretacja
Rozdział 7. Środki trwałe w budowie
Wycena środków trwałych w budowie
Kiedy ulepszenie, a kiedy remont
Koszty finansowania zewnętrznego
Rozdział 8. Zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym

Informacje dodatkowe

TytułZamknięcie roku 2016 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja
ISBN978-83-269-5485-6
Data wydania16-09-2016
SymbolUOB0111
Opis hasłowypolityka rachunkowości, zamknięcie roku, bilans, inwentaryzacja, środki trwałe
Korzyści dla Ciebie
Dzięki książce:
  • sprawdzisz, jakie nowe przepisy w rachunkowości wchodzą w życie w 2016 i 2017 roku,
  • będziesz wiedzieć, jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 rok,
  • nie popełnisz błędy podczas inwentaryzacji.
Grupa docelowadyrektor i księgowa instytucji kultury
FormatB5
Liczba stron176
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
AutorGrzegorz Magdziarz
KategoriaBestsellery

Normalna cena: 68,25 zł

Cena promocyjna: 19,79 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel