Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach publicznych. Etapy, terminy, metody (E-book)

  • Ebook
33,60 zł

Inwentaryzacja, kontrola kompletności dokumentacji, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko kilka z czynności, które jednostki sektora finansów publicznych powinny wykonać, zanim zamkną swoje księgi rachunkowe. Warto pamiętać o najważniejszych zasadach obowiązujących przy rozliczaniu mijającego roku.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Księgi rachunkowe jednostek sektora finansów publicznych zamyka się na dzień bilansowy, którym jest ostatni dzień roku obrotowego. Odpowiednio wcześniej przedstawiciele służb finansowo-księgowych powinni zapewnić sobie możliwość ujęcia wszystkich dowodów księgowych dotyczących danego roku obrotowego, ale również dokumentów, które wpływają do jednostki przez pierwszy kwartał roku następnego. Ze względu na zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją szczególnych zasad rachunkowości, księgowi powinni także zwrócić uwagę na kwestię odpisów z tytułu utraty trwałej wartości aktywów.

Więcej informacji
Product Name Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach publicznych. Etapy, terminy, metody (E-book)
Symbol 1KB0010
ISBN 978-83-269-2737-9
Data wydania 21 lis 2013
Opis hasłowy Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora finansów publicznych, zamknięcie ksiąg jednostki budżetowej za 2013 rok, zamkięcie ksiąg rachunkowych w jednostce budżetowej, zamknięcie ksiąg rachunkwych w zakładzie budżetowym, zamknięcie ksiąg jednostki budżet
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się jak sporządzić optymalny harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku
- przeczytasz o zasadach ujmowania operacjii podlegających rozliczeniu w czasie
- zdobędziesz wiedzę na temat odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
- zyskasz pewność, że prawidłowo zakończysz rok obrachunkowy.

Grupa docelowa księgowi JSFP
Format A5
Liczba stron 22
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Autor Elżbieta Gaździk, Izabela Świderek

Harmonogram czynności w związku z zamknięciem roku ... 5

Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki ……………... 6

Zapewnienie kompletności ksiąg rachunkowych ………..... 10

Rozliczenie przyszłych okresów ……………………...…….. 11

Naliczenie odsetek od należności i zobowiązań ………….. 12

Utworzenie i ewidencja odpisów aktualizujących ……...…. 13

Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego …….... 15

Przekształcenie wyceny bieżącej majątku ……………….... 15

Sprawdzenie poprawności zapisów ………………………... 18

Przeksięgowanie sald ……………………………………….. 18

Wydruk i ostateczne zamknięcie ….………………………... 22