Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2018. Jak prawidłowo tworzyć fundusz i gospodarować jego środkami

Cena promocyjna 39,00 zł Regular Price 69,00 zł

Publikacja wyjaśnia istotne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności socjalnej przez pracodawców: od obowiązków związanych z tworzeniem ZFŚS i naliczaniem odpisów, po zasady dokumentowania i przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń oraz ich rozliczania. Całość uzupełniona została o praktyczne wzory dokumentów związanych z prowadzeniem działalności socjalnej, które w wersji edytowalnej można pobrać z załączonej płyty CD.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Wypłacając świadczenia z ZFŚS, trzeba stosować tzw. kryterium socjalne (czyli brać pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną pracownika). Nie można więc wypłacać świadczeń z funduszu socjalnego wszystkim „po równo”, lecz należy zróżnicować ich wartość (lub przyznawać je tylko niektórym osobom), w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Jednocześnie ustawa o ZFŚS nie precyzuje, co należy przez to rozumieć.

Więcej informacji
Nazwa produktu Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2018. Jak prawidłowo tworzyć fundusz i gospodarować jego środkami
ISBN 978-83-269-7530-1
Data wydania 11.06.2018
Symbol ZOB0030
Opis hasłowy ZFŚS, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpis na ZFŚS, świadczenia z ZFŚS, zwolnienie podatkowe świadczeń z ZFŚS, zwolnienie składkowe świadczeń z ZFŚS, regulamin z ZFŚS, dofinansowanie z ZFŚS, zapomoga z ZFŚS, pożyczka z ZFŚS, dofiansowanie do wypo
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji sprawdzisz:

- Którzy pracodawcy zobowiązani są do tworzenia ZFŚS i na jakich zasadach mogą z niego zrezygnować;
- Jak prawidłowo naliczać odpisy na fundusz;
- Jakiego rodzaju świadczenia mogą być finansowane z zakładowego funduszu;
- Co powinno znaleźć się w regulamie ZFŚS;
- Na jakich zasadach można skorzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personlanych, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 88
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Wrońskiej-Zblewskiej