FabrykaWiedzy.com
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych + CD
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych + CD

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych + CD

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych zawierają zmiany w obowiązującym stanie prawnym wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które obowiązują od 3 maja 2012 r.W kolejnym wydaniu uwzględniono ujawnioną w praktyce potrzebę opracowania nowych wzorów. Dodano wzory pism w postępowaniu procesowym: zażalenie na uchylenie przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania; w postępowaniu nieprocesowym z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonaniem obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem oraz w postępowaniu egzekucyjnym: wniosek o wszczęcie egzekucji czynności, którą może wykonać także inna osoba.Nowe wydanie zbioru uwzględnia dorobek orzecznictwa sądowego, mającego związek z problematyką poszczególnych wzorów, oraz niektóre wypowiedzi doktryny.Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu.Książka – opracowana przez zespół znakomitych prawników cywilistów – z pewnością ułatwi pracę zarówno prawnikom praktykom, jak i osobom niezajmującym się profesjonalnie prawem.

249,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułWzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych + CD
ISBN9788378062813
Data wydania27-03-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron7072
WydawcaLexisNexis
AutorBugajna-Sporczyk Dorota, Gola Alfred, Pietrzkowski Henryk
KategoriaPrawo gospodarcze i handlowe
249,00 zł

brutto

Reklama
pixel