FabrykaWiedzy.com
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi + CD
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi + CD

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi + CD

Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Pod poszczególnymi wzorami są zamieszczone objaśnienia, które pozwolą na prawidłowe pod względem prawnym sporządzanie pism i orzeczeń; odpowiednie orzecznictwo powoływane przez Autorów zawiera istotne wskazówki dla sporządzającego pismo.Jest to kolejne, piąte wydanie książki, w której Autorzy – wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych – postawili sobie za cel ułatwienie sporządzania poprawnych merytorycznie i formalnie dokumentów procesowych, mając zwłaszcza na względzie nowy model dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego.Od czasu ukazania się poprzedniego wydania opisywaną materię procesową wzbogaciła zarówno teoria, jak i praktyka orzecznicza sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiły się także zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na postępowanie przed sądami administracyjnymi. Do nich m.in. należą nowele z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 36, poz. 196) i 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18) wprowadzające m.in. instytucje skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, czy skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania.Praca jest bardzo cenną pomocą dla praktyków, a także studentów i aplikantów.

149,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułWzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi + CD
ISBN9788376206578
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron504
WydawcaLexisNexis
AutorDauter Bogusław, Drachal Janusz, Niezgódka-Medek Małgorzata
KategoriaAdministracyjne
149,00 zł

brutto

Reklama
pixel