Wzory dokumentów dla księgowych i biur rachunkowych 2019

67,99 zł

Wzory dokumentów dla księgowych i biur rachunkowych 2019 to Twój nieograniczony dostęp do 63 wzorów dokumentów i kalkulatorów

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Teraz w dowolnym momencie możesz skorzystać z najpotrzebniejszych wzorów dokumentów na PENDRIVE.

Możesz otrzymać wzory pism i kalkulatory dla księgowych oraz wzory umów dla biur rachunkowych:

  • 22 wzory pism podatkowych,
  • 20 dokumenty RODO,
  • 19 kalkulatorów,
  • 2 wzory umów dla biur rachunkowych.

Wszystkie wzory uwzględniają zmiany w przepisach! Dzięki gotowym wzorom w 3 minuty przygotujesz każdy dokument.

Więcej informacji
Nazwa produktu Wzory dokumentów dla księgowych i biur rachunkowych 2019
ISBN 978-83-269-8274-3
Data wydania 10 kwi 2019
Symbol URP0006
Opis hasłowy E - sprawozdania
Grupa docelowa księgowi, biura rachunkowa
Format pendrive
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor Praca zbiorowa

Pendrive zawiera:


24 wzory pism podatkowych i umów dla biur rachunkowych
19 kalkulatorów
20 wzorów dokumentów RODO

Kalkulatory

Podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Odsetki od zaległości podatkowych
Obniżone odsetki od zaległości podatkowych
Faktura
Degresywna stawka amortyzacji
Ryczałt samochodowy
Ewidencja przebiegu pojazdu
Dodatek za pracę w godzinach nocnych
Kalkulator wynagrodzeń brutto - netto
Lista płac
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
Wynagrodzenie z umowy o dzieło
Wynagrodzenie z umowy o pracę
Wynagrodzenie z umowy zlecenia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Krajowa podróż służbowa
Polecenie wyjazdu
Rozliczenie delegacji zagranicznych
Kalkulator okresu wypowiedzenia i wysokości odprawy pieniężnej

Pisma podatkowe

Odwołanie od decyzji
Protokół likwidacji zaległej należności
Protokół w sprawie uznania wierzytelności za nieściągalną
Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi
Wniosek o zwolnienie płatnika z poboru podatku
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Oświadczenie w sprawie uzgodnienia ewidencji
Oświadczenie wstępne osoby odpowiedzialnej majątkowo
Komisja inwentaryzacyjna
Sprawozdanie opisowe Zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury
Protokół inwentaryzacji kasy
Potwierdzenie salda należności z kontrahentem
Protokół likwidacji środków trwałych
Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
Protokół z inwentaryzacji aktywów dokonanej w drodze potwierdzenia sald oraz weryfikacji
Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji
Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze uzgodnienia sald
Oświadczenie przyjęcie lokalu/nieruchomości do ewidencji
Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego

Umowy dla biur rachunkowych

Umowa z biurem rachunkowym
Umowa z klauzulą poufności

RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Klauzula dotycząca kontroli wykonywania umowy przez procesora
Klauzula informująca o konkretnym podwykonawcy
Klauzula odpowiedzialności w umowie podpowierzenia
Klauzula umożliwiająca podpowierzenie danych osobowych
Klauzula zobowiązująca do uzyskania zgody na podpowierzenie
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej 
z RODO
Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
Rejestr realizacji żądań podmiotu danych
Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu administratora
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych
Lista kontrolna Jak zgodnie ze wskazówkami GIODO powierzyć przetwarzanie danych osobowych
Lista kontrolna Jak dokumentować czynności przetwarzania danych
Lista kontrolna Jak postąpić w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
Lista kontrolna Jak przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych
Lista kontrolna Jak pozyskać zgodę na przetwarzanie danych