FabrykaWiedzy.com
Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne
Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne

Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne

W ramach klasycznego procesu zarządzania strategicznego kwestii szybkich i dynamicznych zmian w otoczeniu nie bierze się pod uwagę, a rozpowszechniony schemat budowania przewagi konkurencyjnej jest w swojej istocie statyczny. Wprawdzie niektóre metody i narzędzia analizy strategicznej uwzględniają dynamikę zachodzących zmian, tym niemniej logika całego procesu jest oparta na statycznym obrazie sił i zjawisk otaczających przedsiębiorstwo. W odróżnieniu od takiego sposobu pojmowania procesu budowania przewagi strategicznej podejście dynamiczne z samego założenia uwzględnia możliwość dostosowania zarządzania strategicznego do zaistniałych na zewnątrz i wewnątrz firmy zjawisk wymuszających zmianę strategii, bądź jej poszczególnych składowych. Od podejścia statycznego różni się tym, czym różni się film od zdjęcia. W warunkach dynamicznych podstawowe zasady rządzące procesami formułowania i wdrażania strategii zakładają, że wszystko znajduje się w nieustannym ruchu, a każdy istotny czynnik warunkujący strategię firmy może ulec zmianie. Wobec tego sam model jest z za łożenia elastyczny i wymusza dostosowywanie się do zaobserwowanych zmian.

46,20 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułWzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne
ISBN9788375259162
Data wydania04-01-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron242
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
AutorMatyjas Zbigniew
KategoriaOrganizacja i zarządzanie
46,20 zł

brutto

Reklama
pixel