Wyroki, opinie i interpretacje organów państwowych dla jednostek budżetowych

49,00 zł

To najważniejsze wyroki sądów, opinie Regionalnych Izb  Obrachunkowych i interpretacje dyrektora KIS, które powinna znać każda księgowa jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego. Dzięki opiniom RIO jednostki unikną poważnych błędów podczas kontroli RIO.  

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Każdego roku samorządy i ich jednostki organizacyjne kierują do regionalnych izb obrachunkowych setki wniosków o wydanie interpretacji przepisów regulujących kwestię gospodarowania środkami publicznymi.

Odpowiedzi udzielone przez RIO stanowią cenne źródło informacji dla innych jednostek, to swego rodzaju zbiórdobrych praktyk.

W opracowaniu znalazło się 25 opinii izb wydanych w 2018 roku. Ponadto publikacja zawiera ważne dla jednosteksektora finansów publicznych wyroki sądów, a także interpretacjeindywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Z tej publikacjiu dowiesz się m.in.:

kiedy można odzyskać VAT od wydatków związanychz inwestycją drogową,

jaką stawkę VAT zastosuje gmina od wynajmu saligimnastycznej,

co z podatkiem VAT przy dodatkowych usługachświadczonych przez jednostkę oświatową,

jak kwalifikować grunty przenoszone w drodze wywłaszczenia,

czy jest możliwe zwiększenie wydatków gminnych w ciągu roku,

jak poprawnie stosować podziałki klasyfikacyjne,

kto i kiedy powinien przeprowadzić windykację,

kiedy możliwe jest zwolnienie kierownika jednostki,

jak stosować prewspółczynnik.

Więcej informacji
Nazwa produktu Wyroki, opinie i interpretacje organów państwowych dla jednostek budżetowych
ISBN 978-83-269-8318-4
Data wydania 30 kwi 2019
Symbol UOJ0088
Opis hasłowy Kontrola RIO, Regionalna Izba Obrachunkowa, wyroki, interpretacje RIO
Korzyści dla Ciebie
  • Jak odzyskać VAT z inwestycji;
  • jakie stawki VAT może zostować gmina;
  • jak prawidłowo stosować klasyfikację budżetową,
  • jak bez błędu przeprowadzić windykację;
  • jak stosować prewspółczynnik.
Grupa docelowa Księgowe jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, skarbnicy
Format B5
Liczba stron 66
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Joanna Mrówczyńska
Autor Monika Zabrocka-Kutera, Karol Zawadzki, Barbara Jarosz, Michał Culepa, Sylwia Maliszewska, Halina Skiba, Emilia Bartkowiak

WYROKI SĄDÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Zwolnienie kierownika likwidowanej komórki organizacyjnej a likwidacja
stanowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Czy gmina zawsze musi stosować prewspółczynnik do rozliczenia
sprzedaży usług dostawy wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Kwalifi kacja gruntów przenoszonych w drodze wywłaszczenia
w zamian za odszkodowanie a skutki w VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

OPINIE RIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. Ustalenie kwoty dochodów w związku z prawem do uzupełnienia
etatu przez nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Umowa dzierżawy przenosi obowiązek podatkowy z właściciela
na dzierżawcę gospodarstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3. Czy można udzielić pożyczki dla ZOZ z budżetu samorządowego . . . . . 19
4. Dowody księgowe, kasowe i magazynowe w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. Klasyfi kacja budżetowa – opłaty za parkingi, zakup sprzętu i pobyt
mieszkańca w DPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6. Zwiększenie wydatków gminy na OSP w ciągu roku . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7. Kredyt na sfi nansowanie przejściowego defi cytu budżetu JST a limit
zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8. Zasady stosowania postanowień polityki rachunkowości
w jednostkach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9. Wydruki komputerowe jako druki ścisłego zarachowania . . . . . . . . . . . . 30
10. Centrum usług wspólnych w powiecie. Kto powinien przeprowadzać
windykację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
11. Dowóz uczniów do szkoły spoza obwodu gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
12. Jak poprawnie naliczać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
13. Zobowiązania w uchwale rady miejskiej. Co oznacza „większość
bezwzględna” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
14. Ewidencja przypisu należności z opłat za gospodarowanie odpadami . . . . 36
15. Zasady ewidencji obrotu kasowego oraz dochodów budżetowych
w przedszkolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
16. Co zrobić z nadwyżką wpływów z opłat za gospodarowanie
odpadami oraz za zezwolenie na sprzedaż alkoholu? . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
17. Budowa i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej. Czy gmina
może przekazać na ten cel środki związkowi międzygminnemu . . . . . . . 42
18. Tryb głosowania nad zmianami w budżecie gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
19. Dwie klasy w szkole zamiast jednej. Czy wójt może narazić się
na zarzut naruszenia dyscypliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
20. Umowa najmu systemu oświetleniowego a tytuły dłużne . . . . . . . . . . . . . 46
21. Finansowanie działalności inspektora nadzoru budowlanego . . . . . . . . . 47
22. Rozliczenie w PCPR wpłat uzyskiwanych za świadczone usługi
w domach pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
23. Bezgotówkowe rozliczenie szkody w księgach JST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
24. Klasyfi kacja wydatków na kształcenie specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
25. Konta stosowane przez jednostkę muszą mieć odzwierciedlenie
w polityce rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

INTERPRETACJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1. Świadczenie dodatkowych usług przez jednostkę oświatową a VAT . . . . 54
2. Wynajem sali gimnastycznej przez gminę – jaka stawka VAT . . . . . . . . . 57
3. Stawka VAT dla usług wynajmu autobusu z kierowcą . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4. Podatnik nie odzyska VAT od wydatków związanych
z inwestycją drogową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5. Impreza integracyjna pracowników szkoły. Czy trzeba pobierać
zaliczkę na podatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6. Klasyfi kacja wydatków bieżących lub majątkowych
po zmianach w 2018 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
7. Czy gmina może odliczyć VAT naliczony z faktur od kancelarii
prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8. Organizacja półkolonii a VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69