Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Kompendium wiedzy. Nowe wydanie

89,00 zł

Książka będzie przede wszystkim służyć nieocenioną pomocą nie tylko przy poprawnym kwalifikowaniu zdarzeń wypadkowych, ale także w dochodzeniu odpowiednich roszczeń, nie tylko z ubezpieczenia społecznego, ale także uzupełniających – również w zakresie chorób zawodowych. Ma na celu motywowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz poprawy dotychczasowych, co w efekcie zapobiegać ma wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a tym samym sprzyjać obniżeniu kosztów pracy.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Wypadki przy pracy to nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. Z punktu widzenia każdego pracodawcy stanowią spory problem zdrowotny i ekonomiczny. Na całym świecie w wypadkach przy pracy ginie kilkaset tysięcy osób rocznie, a setki, jeśli nie miliony, ulegają mniejszym bądź większym urazom. W Polsce liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w okresie od stycznia do września 2018 roku, zgłoszonych na formularzu statystycznej karty wypadku, wyniosła ogółem 55288 osób i była o 1,5% mniejsza niż w analogicznym okresie 2017 roku. To bardzo dużo… Poza cierpieniem osób poszkodowanych oraz ich bliskich koszty takich wypadków obciążają finansowo instytucje ubezpieczeniowe, zakłady pracy i całe społeczeństwo. Mimo że koszty wypadków ponoszone są przez przeróżne grupy społeczne, to jednak na końcu ponosi je każdy obywatel, który płaci za wydatki jako podatnik i konsument. 

Więcej informacji
Nazwa produktu Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Kompendium wiedzy. Nowe wydanie
ISBN 978-83-269-8115-9
Data wydania 26 lut 2019
Symbol ZOH0007
Opis hasłowy wypadki przy pracy, choroby zawodowe, SKW, statystyczna karta wypadku, protokół powypadkowy, droga do pracy, rejestr chorób zawodowych, świadczenia uzupełniające
Korzyści dla Ciebie

Książka służy nieocenioną pomocą nie tylko przy poprawnym kwalifikowaniu zdarzeń wypadkowych, ale także w dochodzeniu odpowiednich roszczeń, nie tylko z ubezpieczenia społecznego, ale także uzupełniających – również w zakresie chorób zawodowych. Książka zawiera też płytę CD z gotowymi do wykorzystania dokumentami niezbędnymi w pracy każdego behapowca.

Grupa docelowa Służba bhp, pracodawcy, inspektor bhp
Format B5
Liczba stron 176
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Praca zbiorowa

Rozdział 1. Wypadki przy pracy

Definicja wypadku przy pracy

Świadczenie pracy

Informowanie przełożonego o wypadku

Zespół powypadkowy – powołanie i skład

Protokół powypadkowy

Sprostowanie protokołu powypadkowego na podstawie art. 189 kpc

Zaniechanie przez pracodawcę działań w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego

Wątpliwości prawne

Związek między nagłością i zewnętrzną przyczyną a pracą

Przyczyna zewnętrzna

Równoczesne zaistnienie przyczyn zewnętrznej i wewnętrznej

Związek z pracą w orzecznictwie

 

Rozdział 2. Wypadki w drodze do pracy lub z pracy

Nagłość zdarzenia

Przyczyna zewnętrzna

Droga do pracy lub z pracy

Element zamierzonej docelowości przemieszczania się

Wyznaczanie początku i końca drogi

Droga dłuższa, ale dogodniejsza

Przerwanie drogi

Przerwanie drogi z przyczyn życiowo uzasadnionych

Związek z pracą

 

Rozdział 3. Statystyczna karta wypadku

Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku przy pracy

Pracodawca

Dodatkowe dane o jednostce

Poszkodowany

Skutki wypadku

Objaśnienia do wypełniania statystycznej karty wypadku przy pracy

Zawód wykonywany (pytanie 05)

Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem (pytanie 14)

Położenie geograficzne miejsca wypadku (pytanie 15)

Miejsce powstania wypadku (pytanie 18)

Proces pracy (pytanie 19)

Rodzaj miejsca wypadku (pytanie 20)

Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku (pytanie 21)

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego (pytanie 23)

Wydarzenie powodujące uraz (pytanie 25)

Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku (pytanie 22)

Czynnik materialny związany z odchyleniem (pytanie 24)

Czynnik materialny będący źródłem urazu (pytanie 26)

Przyczyny wypadku (pytanie 27)

Kod 999 – „inne przyczyny”

 

Rozdział 4. Komentarz do rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Wprowadzenie

Analiza przyczyn wypadków przy pracy i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych

Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem

przy pracy

Przeniesienie do odpowiedniej pracy pracownika niezdolnego do dotychczasowej pracy w wyniku wypadku przy pracy

Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy

Zawiadomienie o wypadku

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870)

[Delegacja z Kodeksu pracy]

§ 1 [Zakres rozporządzenia]

§ 2 [Zawiadomienie o wypadku przy pracy]

§ 3 [Zabezpieczenie miejsca wypadku

§ 4 [Powołanie i podstawowy skład zespołu powypadkowego]

§ 5 [Skład zespołu powypadkowego w przypadku braku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skład zespołu powypadkowego w przypadku braku społecznego inspektora pracy]

§ 6 [Warunkowy skład zespołu powypadkowego]

§ 7 [Zadania zespołu powypadkowego]

§ 8 [Wypadek na terenie innej firmy]

§ 9 [Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy)]

§ 10 [Zdanie odrębne członka zespołu powypadkowego do protokołu powypadkowego]

§ 11 [Zapoznanie z treścią protokołu powypadkowego]

§ 12 [Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy lub iż zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku i obligatoryjne załączniki do protokołu powypadkowego]

§ 13 [Zatwierdzenie protokołu powypadkowego]

§ 14 [Doręczenie protokołu powypadkowego]

§ 15 [Zwrot protokołu powypadkowego – ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku]

§ 16 [Rejestr wypadków przy pracy]

§ 17 [Przepisy przejściowe]

§ 18 [Wejście w życie]

 

Rozdział 5. Choroba zawodowa

Definicja choroby zawodowej

Wykaz chorób zawodowych

Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej

Orzeczenie lekarskie

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia

Obowiązki pracodawcy w razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej

Rejestry chorób zawodowych i rejestry skutków chorób zawodowych

Śmierć pracownika a postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej

 

Rozdział 6. Świadczenia wypadkowe i chorobowe

Komu nie przysługują świadczenia

 

Rozdział 7. Świadczenia uzupełniające

Naprawienie szkody powstałej w wyniku wypadku przy pracy pracownika fizycznego

Renta

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

Rozmiar zadośćuczynienia

Zmniejszenie odszkodowania

Czy roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców

Wyrównanie szkód majątkowych spowodowanych śmiercią pracownika

Przedawnienie

Kiedy zaczyna się bieg przedawnienia

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu choroby zawodowej

 

Rozdział 8. Komentarz do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz.1376)

[Delegacja z Kodeksu pracy]

§ 1 [Zakres rozporządzenia]

§ 2 [Wskazanie wykazu chorób zawodowych z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej mimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym]

§ 3 [Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej]

§ 4 [Wszczęcie postępowania w sprawie choroby zawodowej]

§ 5 [Podmioty orzekające w zakresie chorób zawodowych]

§ 6 [Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania]

§ 7 [Odwołanie od orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania]

§ 8 [Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia]

§ 9 [Karta stwierdzenia choroby zawodowej]

§ 10 [Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej]

§ 11 [Przepisy przejściowe]

§ 12 [Wejście w życie]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zawartość płyty

Analiza wypadków

Przykłady wypadków przy pracy i ich przyczyny w ocenie organów kontroli

 

Prezentacje szkoleniowe

Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników

Metody badania wypadków przy pracy

Okoliczności i przyczyny wypadków charakterystycznych dla wykonywanej pracy oraz ich profilaktyka

Postępowanie powypadkowe

Wypadki przy pracy na budowie

 

Wzory dokumentów

Informacja świadka wypadku przy pracy

Karta kosztów wypadków przy pracy

Karta wypadku

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Polecenie powypadkowe

Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy)

Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

Rejestr wypadków przy pracy

Statystyczna karta wypadku

Wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy

Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zespołu powypadkowego

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej