Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop - reguły ustalania, obowiązki pracodawcy (E-book)

 • Ebook
24,49 zł

Publikacja omawia zasady, które należy stosować przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dowiesz się z niej m.in. w jaki sposób zmiana składników stałych w trakcie miesiąca wpływa na sposób obliczenia wynagrodzenia za urlop, jak poprawnie przyjąć składniki zmienne pensji przy wyliczaniu ekwiwalentu, a także czy stale wypłacany bonus pieniężny wlicza się do wynagrodzenia urlopowego.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Zasady wyliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie zmieniają się zbyt często. Mimo tego pracodawcy mają wiele wątpliwości w tej kwestii, zwłaszcza gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia, wypłacane w różnych terminach.  Sygnalizowane wątpliwości i często, jak wykazują kontrole, błędy w ustalaniu wynagrodzeń urlopowych, a po ustaniu stosunku pracy ekwiwalentów za niewykorzystany przez pracownika urlop, stały się inspiracją do przygotowania tego opracowania.
Publikacja omawia reguły ustalania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu oraz wskazuje odpowiedzi na pytania pojawiające się w praktyce.

Więcej informacji
Nazwa produktu Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop - reguły ustalania, obowiązki pracodawcy (E-book)
Symbol 1BC0030
ISBN 978-83-269-3156-7
Data wydania 08.05.2014
Opis hasłowy wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop
Korzyści dla Ciebie
 • dowiesz się, jak prawidłowo wyliczać wysokość wynagrodzenia urlopowego,
 • poznasz etapy ustalania kwoty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop,
 • poznasz odpowiedzi na wątpliwości pojawiające się w praktyce.
Grupa docelowa kadrowi, specjaliści ds. płac
Format A5
Liczba stron 45
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor praca zbiorowa

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował            

Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego     

 • Stała pensja jest podstawą wynagrodzenia urlopowego w wysokości należnej w miesiącu przebywania na urlopie
 • Przy wynagradzaniu godzinowym czasem uwzględnia się zsumowane składniki z kwartału
 • Zmiana składników stałych w trakcie miesiąca wpływa na sposób ustalenia wynagrodzenia urlopowego
 • Wynagrodzenia za urlop w pierwszym miesiącu pracy ustala się w miesięcznej stawce


Ekwiwalent za urlop przysługuje wyłącznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent w pytaniach i odpowiedziach

 • Ekwiwalent urlopowy wypłaca się pracownikowi przechodzącemu na emeryturę, jeśli nie wykorzystał urlopu
 • Przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego przyjmuje się składniki zmienne z ostatnich 3 miesięcy
 • Żołnierzowi przysługuje ekwiwalent nawet za 3 lata zaległego urlopu
 • Po urlopie wychowawczym pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie urlopowe jak za pracę
 • Wygaśnięcie stosunku pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem uzasadnia wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia godziny ponad pensum
 • Stale wypłacanego bonusu pieniężnego nie wlicza się do wynagrodzenia urlopowego
 • Wynagrodzenie za nadgodziny czasem uwzględnia się jako zmienne składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc
 • Zaległy ekwiwalent wypłacony po zwolnieniu pracownika jest przychodem ze stosunku pracy
 • Nie wszystkie świadczenia wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego
 • Jednorazowa premia uznaniowa nie wpływa na wysokość ekwiwalentu
 • Niewypłacenie ekwiwalentu jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika
 • Przy urlopie w miesiącu oddelegowania trzeba uwzględnić zagraniczne warunki wynagradzania
 • Świadczenia z tytułu choroby nie wchodzą do podstawy ekwiwalentu
 • Dodatek za pracę w porze nocnej trzeba uwzględnić w wynagrodzeniu za urlop
 • Premia od zysku wypłacana nawet za czas nieobecności nie wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego
 • Faktycznie przepracowany okres liczy się do wynagrodzenia urlopowego
 • Wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy nie wchodzi do podstawy wymiaru ekwiwalentu
 • Urlop proporcjonalny przysługuje pracownikowi tylko w roku powrotu z urlopu wychowawczego
 • Wynagrodzenie przestojowe nie ma wpływu na zapłatę za urlop W ekwiwalencie urlopowym obliczanym po rocznej chorobie uwzględnia się średnią ze składników zmiennych sprzed ZUS ZLA