Wynagrodzenie minimalne 2018. Umowa o pracę. Minimalna stawka godzinowa dla zleceń

69,00 zł

Sprawdź, jak zmiana płacy minimalnej w 2018 roku wpływa na składki ZUS i świadczenia, pracownicze oraz które składniki pensji wliczamy w 2018 roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Wzrost płacy minimalnej oznacza na początku roku dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Związane jest to zwłaszcza z koniecznością przeliczania części należności kalkulowanych na przełomie roku. Chodzi tu m.in. o kwoty wolne od potrąceń, dodatki i ryczałty za wykonywanie obowiązków w porze nocnej, a także ekwiwalent i wynagrodzenie urlopowe, przy wyliczaniu których uwzględniano składniki ustalane na bazie płacy minimalnej z poprzedniego roku. Dodatkową trudnością są obowiązki związane z ewidencjonowaniem godzin pracy zleceniobiorców.

Więcej informacji
Nazwa produktu Wynagrodzenie minimalne 2018. Umowa o pracę. Minimalna stawka godzinowa dla zleceń
ISBN 978-83-269-6862-4
Data wydania 22.11.2017
Symbol UOB0192
Opis hasłowy wynagrodzenie minimalne, składki ZUS, minimalna stawka godzinowa, umowy zlecenia
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

 • ile w 2018 roku wynoszą kwoty wolne od potrąceń dla pełno- i niepełnoetatowców,
 • jak w 2018 roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową,
 • w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku,
 • jak w 2018 roku wygląda oskładkowanie umów zlecenia,
 • jak uzyskać od zleceniobiorcy wiarygodne informacje o liczbie wypracowanych przez niego w danym miesiącu godzin,
 • jakie jest stanowisko resortu pracy na temat wypłat dla zleceniobiorców przy umowach zawieranych na okresy dłuższe niż miesiąc

 

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa specjalista ds. Płac i ZUS, właściciel firmy, biuro rachunkowe,
Format B5
Liczba stron 100
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Autor Mariusz Pigulski, Jarosława Warszawska

Rozdział 1. Jak nowa płaca minimalna w 2018 roku wpływa na składki ZUS, świadczenia pracownicze i inne należności

 • Zmiany dotyczące minimalnej stawki pracowników
 • Składniki pensji wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • Wyrównanie do płacy minimalnej
 • Minimalne w proporcji do etatu
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Niższy wymiar etatu to mniejsza kwota wolna
 • Kwota wolna na przełomie roku
 • Ryczałt za noce do przeliczenia
 • Rekalkulacja ryczałtu za godziny nadliczbowe
 • Przeliczenie podstawy urlopowej i ekwiwalentowej
 • Wyższe odszkodowania i odprawy
 • Wynagrodzenie przestojowe
 • Wynagrodzenie za miesiąc niewykonywania pracy
 • Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa
 • Składka na FP
 • Kilka źródeł przychodu
 • Problematyczny przełom roku
 • Przy umowach zlecenia przesądzający jest moment wypłaty
 • Oskładkowanie zleceń w 2018 roku
 • Świadczenie pieniężne dla praktykanta
 • Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób na urlopach wychowawczych
 • Podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorców

 

Rozdział 2. Sprawdź, czy musisz skorygować regulamin wynagradzania

 • Dlaczego warto sprawdzić zapisy regulaminu wynagradzania
 • Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania

 

Rozdział 3. Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia

 • Czy wynagrodzenie w umowie zlecenia musi być wyrażone stawką godzinową
 • Minimalne wynagrodzenie za godzinę dla zleceniobiorców
 • Inne ważne zmiany
 • Obowiązek ewidencjonowania godzin pracy
 • Kogo nie dotyczy minimalna stawka godzinowa i obowiązek ewidencjonowania godzin pracy
 • Problemy z opłacaniem umów dłuższych niż miesięczne
 • Jak określać wynagrodzenie zleceniobiorcy
 • Metoda czasowa
 • Metoda wynikowa
 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej

 

Rozdział 4. Najważniejsze akty prawne

 • Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 847)
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747)