Wykluczenie wykonawcy z przetargu (E-book)

  • Ebook
29,89 zł

Poznaj najnowsze i zgodne z ostatnia nowelizacją Prawa zamówień publicznych obligatoryjne i falkultatywne przesłanki wykluczania wykonawców z postępowania. Jeśli jesteś zamawiającym, zyskaj dostęp do praktycznych przykładów pokazujących Ci, jak stosować zmienione przepisy. Jeśli jesteś wykonawcą, sprawdź, w jaki sposób możesz zabezpieczyć swoje interesy, aby uniknąć wykluczenia z postępowania!

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła wiele nowych, znaczących zmian dotyczących wykluczenia wykonawcy z przetargu. Oprócz kilkunastu przesłanek obligatoryjnych przewidziano także kilka fakultatywnych.

Nowe regulacje przekładają się m.in. na ukształtowanie przez zamawiającego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczeń własnych wykonawcy, zwłaszcza składanych na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zmiany te wpływają także na katalog oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę na potwierdzenie braku podstaw jego wykluczenia z postępowania.

Skorzystaj z e-poradnika, w którym znana i ceniona specjalistka od zamówień publicznych dr A. Gawrońska-Baran omawia najważniejsze zmiany i prezentuje praktyczne przykłady ich stosowania w codziennych procedurach.
Stan prawny na 1 września 2016 r.

 
Więcej informacji
Nazwa produktu Wykluczenie wykonawcy z przetargu (E-book)
Symbol 1BX0048
ISBN 978-83-269-5569-3
Data wydania 20 wrz 2016
Opis hasłowy opis przedmiotu zamówienia, nowelizacja Pzp, nowelizacja Prawo zamówień publicznych, wykluczenie wykonawcy, przesłanki wykluczenia wykonawcy
Korzyści dla Ciebie
 - Zdobędziesz wskazówki kiedy wykonawca może zostać wykluczony oraz poznasz konkretne przykłady dotyczące wybranych przesłanek wykluczenia.
 - Poznasz praktykę stosowania obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczania wykonawcy z postępowania.
 - Jako zamawiający zapewnisz sobie bezpieczeństwo i pewność, że Twoje decyzje odnośnie wykluczania wykonawców nie będą przez nich kwestionowane.
 - Jako wykonawca poznasz aktualne z najnowszymi przepisami zasady i reguły wykluczania z postępowania, dzięki czemu zawczasu będziesz mógł podjąć kroki zabezpieczające Cię przed negatywną decyzją zamawiającego.
Grupa docelowa specjalista ds. zamówien publicznych
Liczba stron 23
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Andrzela Gawrońska-Baran

Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia
Prawomocne skazanie za przestępstwa
Zaległości w podatkach, opłatach, składkach
Wprowadzenie w błąd
Udział w przygotowaniu postępowania
Porozumienie zakłócające konkurencję
Krajowe podstawy wykluczenia wykonawcy
Fakultatywne przesłanki wykluczenia
Upadłość lub likwidacja
Konflikt interesów
Nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy