Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organizacja, dokumentacja, terminy.

42,90 zł

Książka „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad" to kompendium wiedzy na temat nowych przepisów dotyczących organizacji przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Od roku szkolnego 2018/2019 wycieczki organizowane są według zmienionych przepisów.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki organizują wycieczki oraz imprezy na nowych zasadach.

Książka „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organizacja, dokumentacja, terminy" to kompendium wiedzy, dzięki któremu każdy dyrektor i nauczyciel zyska pewność, że realizuje swoje obowiązki zgodnie z prawem i właściwie je dokumentuje.

Ponadto Czytelnik zyska gotowe procedury w razie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji podczas wycieczki, jak np. spożywanie alkoholu przez uczniów, kradzież, pobicie. Ponadto w książce publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytanaia dotyczące organizacji imprez i wycieczek.

Więcej informacji
Nazwa produktu Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organizacja, dokumentacja, terminy.
ISBN 978-83-269-7984-2
Data wydania 7 gru 2018
Symbol UOO0145
Opis hasłowy wycieczki, wycieczki szkolne, imprezy, imprezy szkolne, dokumentacja wycieczek, nowe przepisy w sprawie wycieczek, nowe rozporządzenie w sprawie organizacji imprez i wycieczek, wyjazdy szkolne, zielona szkoła
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się m.in.:

  • jakie nowe przepisy dotyczące organizacji imprez i wycieczek obowiązują;
  • na jakie praktyczne aspekty organizacji wycieczek zwrócić uwagę;
  • jak rozwiązać problemy dotyczące organizacji wycieczek i imprez;
  • co zrobić w razie przyłapania uczniów na piciu alkoholu, paleniu papierosów lub kradzieży;
  • jak udokumentować organizację wycieczek i imprez.
Grupa docelowa Dyrektorzy szkół, Nauczyciele
Format A5
Liczba stron 90
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Małgorzata Celuch, Dariusz Skrzyński, Bożena Winczewska

Wstęp ................................................................................................................. 5
Rozdział 1. Nowe przepisy dotyczące organizacji wycieczek ............................... 7
1.1. Dwa równolegle obowiązujące rozporządzenia o organizacji wycieczek ... 16
1.2. Trzy rodzaje wycieczek szkolnych ............................................................... 16
1.3. Karta wycieczki podstawą dokumentowania ............................................. 17
1.4. Finansowanie wycieczki ............................................................................. 17
1.5. Jak nowe rozporządzenie w sprawie bhp wpłynie
na organizację wycieczek ........................................................................... 19
Rozdział 2. Praktyczne aspekty organizacji wycieczek ....................................... 21
2.1. Cele wycieczek w statucie szkoły ............................................................... 21
2.2. Zadbaj o aktualny regulamin wycieczek ..................................................... 23
2.3. Formy organizacji wycieczek ...................................................................... 23
2.4. Odpowiedzialność dyrektora za właściwą organizację wyjazdu ................ 24
2.5. Zlecenie przygotowania wycieczki odpowiedniemu podmiotowi ............. 35
2.6. Odpowiedzialność kierownika wycieczki ................................................... 35
2.7. Zadania kierownika wycieczki .................................................................... 36
2.8. Zadania opiekuna wycieczki ....................................................................... 36
2.9. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły ........................................ 37
2.10. Kierownik odpowiada za bezpieczeństwo uczniów ................................... 37
2.11. Nocne dyżury podczas wycieczek szkolnych .............................................. 39
2.12. Dodatkowe zadania na wycieczce w ramach umowy cywilnoprawnej ...... 40
2.13. Wypadek podczas wycieczki szkolnej ......................................................... 41
2.14. Procedury postępowania w nieprzewidzianych sytuacjach ....................... 43
2.15. Przykładowe rozwiązania problemowych sytuacji związanych
z organizacją wycieczek lub imprez ............................................................ 46
Rozdział 3. Odpowiedzi na pytania dotyczące imprez i wycieczek ..................... 55
3.1. Kontrola trzeźwości kierowcy i stanu technicznego autokaru w praktyce .... 55
3.2. Dołączenie uczniów do wycieczki zagranicznej organizowanej
przez inną szkołę ........................................................................................ 57
UOO145.indd 3 27.11.2018 06:56
4
Spis treści
3.2.1. Możliwa współpraca z dyrektorem innej szkoły .............................. 58
3.2.2. Zasady organizacji wycieczki zagranicznej ....................................... 58
3.2.3. Jedenaście elementów karty wycieczki ........................................... 60
3.2.4. Zawiadomienie organów o wycieczce ............................................. 61
3.2.5. Przepisy dla szkół niepublicznych .................................................... 62
3.3. RODO: Klauzula o pozyskiwaniu danych a zgoda na wycieczkę szkolną ..... 63
3.4. Wycieczka z biurem podróży – czy podpisać umowę
o powierzenie danych ................................................................................ 64
3.5. Kurs kierownika wycieczek już nie jest obowiązkowy ................................ 65
3.5.1. Tylko nauczyciel może być kierownikiem wycieczek ....................... 65
3.5.2. Nowe przepisy od roku 2018/2019 ................................................. 66
3.6. Dokumentowanie wycieczek i zielonych szkół w dziennikach
lekcyjnych .................................................................................................. 66
3.6.1. Nadzór pedagogiczny w szkole niepublicznej .................................. 67
3.6.2. Dokumentowanie realizacji podstawy programowej ...................... 68
3.7. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach musi mieć zgodę
na wycieczkę szkolną w każdej z nich ......................................................... 70
3.8. Wyjście na zajęcia w ramach WF ............................................................... 72
3.9. Weryfikacja opiekuna w Rejestrze Sprawców Przestępstw
na Tle Seksualnym ..................................................................................... 73
3.10. Wyjazd na zawody – czy wypełniać kartę wycieczki .................................. 74
Rozdział 4. Wzory dokumentów potrzebnych przy organizowaniu imprez
i wycieczek szkolnych ....................................................................................... 77
Podstawa prawna ............................................................................................. 89