FabrykaWiedzy.com
Wybrane zagadnienia z prawa bankowego
Wybrane zagadnienia z prawa bankowego

Wybrane zagadnienia z prawa bankowego

Opracowanie niniejsze zawiera zbiór przemyśleń i opinii, jakie nasunęły mi się w toku wieloletniej pracy w bankach w charakterze radcy prawnego. Część rozważań dotyczy stosunków administracyjnoprawnych, jakie zachodzą pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad działalnością banków, a bankami, które temu nadzorowi podlegają.Rozważana jest także ochrona praw podmiotowych banków i związana z tym możliwość zaskarżania orzeczeń Komisji Nadzoru Finansowego. Uwagę zwrócono także na kwestię zgodności niektórych przepisów prawa bankowego z normami prawa konstytucyjnego. Niektóre publikacje zrodziły się w następstwie sporów pomiędzy nadzorem bankowym a bankami, w kwestii stosowania prawa bankowego i interpretacji jego norm.Zygfryd Grudziński - z zawodu radca prawny, z wieloletnią praktyką w bankach, specjalizuje się w prawie bankowym. Pełnił między innymi funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego we Wrocławiu oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Katowicach. Przez krótki okres pełnił także funkcję zastępcy dyrektora oddziału wojewódzkiego BGŻ w Katowicach. Aktualnie prowadzi kancelarię prawniczą. Hobby: narciarstwo, żeglarstwo, turystyka górska.

20,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułWybrane zagadnienia z prawa bankowego
ISBN9788378560494
Data wydania29-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron68
WydawcaPoligraf
AutorGrudziński Zygfryd
KategoriaFinansowe
20,00 zł

brutto

Reklama
pixel