Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury (E-book)

  • Ebook
68,25 zł

Podstawą prowadzenia działalności przez instytucje kultury jest majątek. W jego skład wchodzą zarówno wartości niematerialne i prawne, jak i rzeczowy majątek trwały w formie środków trwałych. Z książki dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo ujmować wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych, jak je wyceniać, aktualizować oraz jakie stawki amortyzacyjne stosować.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Niniejsza pozycja odnosi się do krajowych przepisów prawa podatkowego i bilansowego, a także wybiórczo do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prawidłowe ujęcie składników majątku trwałego stanowi bowiem podstawę techniczną umożliwiającą realizowanie przez jednostkę kultury jej funkcji i celów.

Więcej informacji
Nazwa produktu Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury (E-book)
Symbol 3OB0077
ISBN 978-83-269-4562-5
Data wydania 02.03.2016
Opis hasłowy wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, instytucje kultury
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji dowiedzą się Państwo również m.in.:

Jak ujmować w księgach rachunkowych autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, a także prawa do wynalazków i patentów oraz know-how
Jak zaksięgować zakup oprogramowania komputerowego
Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymanie przez WNiP w formie darowizny, wymiany, dotacji, z odroczonym terminem płatności
Jak dokonać prezentacji WNiP w sprawozdaniu finansowym
Kiedy nastąpi usunięcie WNiP z ksiąg rachunkowych
Jak zamortyzować wartość firmy
Czy własna strona internetowa podlega wymogom MSR 38
Jak ujmować w księgach rachunkowych środki trwałe w budowie
Jakie koszty można doliczyć do wartości początkowej środka trwałego
Jak ustalić wartość rynkową składnika majątku
W jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych części zamienne
Kiedy różnice kursowe zwiększają wartość środka trwałego
Jak rozliczać ulepszenia i remonty środków trwałych
Jakie jest stanowisko NSA w kwestii różnic między ulepszeniem a remontem
Jakich zapisów dokonać, sprzedając środki trwałe, które wcześniej podlegały aktualizacji
Jak zaksięgować sprzedaż i likwidację środków trwałych
Jak przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych
Grupa docelowa księgowy, dyrektor w instytucji kultury
Format N/D
Liczba stron 80
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Grzegorz Magdziarz