FabrykaWiedzy.com
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury 2017
Promocja
-40%
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury 2017

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury 2017

Podstawą prowadzenia działalności przez instytucje kultury jest majątek. W jego skład wchodzą zarówno wartości niematerialne i prawne, jak i rzeczowy majątek trwały w formie środków trwałych. Sprawdźmy, jak je poprawnie ujmować, wyceniać, aktualizować i jakie wobec nich stosować stawki amortyzacyjne.

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 41,48 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Książka uwzględnia krajowe przepisy prawa podatkowego i bilansowego, a także wybiórczo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Prawidłowe ujęcie składników majątku trwałego umożliwia bowiem realizowanie przez jednostkę kultury jej celów.

Spis treci

Rozdział 1. Wartości niematerialne i prawne 
Najważniejsze pojęcia dotyczące WNiP: ujęcie i wycena 
Ujęcie początkowe 
Ujęcie WNiP w formie darowizny  
Wartość WNiP w drodze wymiany  
Nabycie w drodze dotacji  
Wycena WNiP na dzień bilansowy 
Nabycie WNiP z odroczonym terminem płatności 
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym 
Usunięcie WNiP  
Szczególny przypadek – wartość firmy  
Szczególny przypadek – strona internetowa 
Rozdział 2. Środki trwałe  
Najważniejsze pojęcia dotyczące rzeczowych aktywów trwałych 
Ujmowanie środków trwałych w księgach rachunkowych 
Środki trwałe w budowie 
Jakie koszty można doliczyć do wartości początkowej środka trwałego 
Ustalanie wartości rynkowej składnika majątkowego 
Części zamienne i inne komponenty 
Leasing składników aktywów trwałych 
Różnice kursowe 
Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania – ulepszenia i remonty środków trwałych 
Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 
Środki trwałe przeszacowane urzędowo 
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości a rzeczowe aktywa trwałe 
W przypadku MSR księgowania oraz wysokość odpisu są identyczne 
Wycena rzeczoznawców 
Sprzedaż i likwidacja środków trwałych 
Inwentaryzacja środków trwałych 
Odszkodowanie za utratę środka trwałego  
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym 
Podatkowe zasady dotyczące środków trwałych 
Rozdział 3. Pytania i odpowiedzi  
Jakie zdarzenia możemy księgować w czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
Jak zaksięgować nabycie praw autorskich do korzystania ze scenariusza w teatrze  
Najem w księgach instytucji kultury 
Jak zaksięgować darowiznę ze środków trwałych z urzędu gminy 
Jak rozliczyć zwiększenie wartości środka trwałego 
Jaką wartość początkową należy przyjąć do księgi inwentarzowej muzealiów nieruchomych 
Jak prowadzić ewidencję i rejestr środków trwałych w wynajmowanych pomieszczeniach 
Jak przeprowadzić operat szacunkowy nieruchomości IK 
Jak rozliczyć zakup sceny mobilnej – uwaga na kontrole 
Jakie są konsekwencje w CIT wypłaty odszkodowania z tytułu naruszenia przez teatr praw autorskich 
Budynki i grunty w księgach rachunkowych instytucji kultury po zmianie przepisów  
Zakup programu finansowo-księgowego – księgujemy WNiP 
Środki trwałe poniżej 3.500 zł – ważny jest okres użytkowania 
Zakup rolet zewnętrznych – czy to środki trwałe 
Rozdział 4. Wyciąg z aktów prawnych 
Ustawa z 29 września 1994 r.o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U.z 2016 r.poz.1047) – wyciąg  
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U.z 2016 r.poz.380) – wyciąg  
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U.z 2014 r.poz.851 ze zm.) – wyciąg

Informacje dodatkowe

TytułWartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury 2017
ISBN978-83-269-5771-0
Data wydania30-11-2016
SymbolUOB0135
Opis hasłowyśrodki trwałe, wartości niematerialne i prawne, instytucje kultury
Korzyści dla Ciebie
Z książki dowiedzą się Państwo m.in.:
 • Jak ujmować w księgach rachunkowych autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, a także prawa do wynalazków i patentów oraz know-how?
 • Jak zaksięgować zakup oprogramowania komputerowego?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymanie WNiP w formie darowizny, wymiany, dotacji, z odroczonym terminem płatności?
 • Jak dokonać prezentacji WNiP w sprawozdaniu finansowym?
 • Kiedy nastąpi usunięcie WNiP z ksiąg rachunkowych?
 • Jak zamortyzować wartość firmy?
 • Czy własna strona internetowa podlega wymogom MSR 38?
 • Jak zaksięgować nabycie praw autorskich do korzystania ze scenariusza w teatrze?
 • Jak zaksięgować darowiznę ze środków trwałych z urzędu gminy?
 • Jak rozliczyć zakup sceny mobilnej?
 • Jakie są konsekwencje w CIT wypłaty odszkodowania z tytułu naruszenia przez teatr praw autorskich?
Grupa docelowadyrektor i księgowa w instytucji kultury
FormatB5
Liczba stron108
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
AutorGrzegorz Magdziarz
KategoriaRachunkowość

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 41,48 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel