VAT W BUDŻETÓWCE - Praktyczne omówienie zmian od 1 lipca 2018 r.

59,90 zł

VAT W BUDŻETÓWCE - Praktyczne omówienie zmian od 1 lipca 2018 r. –  Skutki wyroku NSA w sprawie odliczania VAT –  Wyjaśnienia organów podatkowych –  Porady ekspertów

Sprawdź, jak przygotować jednostkę na przepisy o podzielonej płatności w VAT, które wchodzą w życie 1 lipca 2018 r., poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania księgowych z sektora publicznego dotyczące rozliczania VAT.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 72h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji sprawia jednostkom sporo praktycznych problemów. Do tego dochodzą jeszcze zmiany w VAT, które wchodzą w życie od 1 lipca 2018 r. – chodzi o podzieloną płatność w VAT. Sięgnij po naszą publikację, która w praktyczny sposób wyjaśnia, jak bezbłędnie prowadzić rozliczenia VAT w jednostkach. Znajdziesz tu omówienie najnowszych zmian w przepisach, skutki wyroku NSA dotyczącego odzyskania VAT przez gminy, praktyczne porady ekspertów, a także wyjaśnienia organów podatkowych.

Więcej informacji
Nazwa produktu VAT W BUDŻETÓWCE - Praktyczne omówienie zmian od 1 lipca 2018 r.
ISBN 978-83-269-7542-4
Data wydania 18.06.2018
Symbol UOJ0072
Opis hasłowy VAT w budżetówce, podzielona płatność w VAT, rozliczanie VAT
Korzyści dla Ciebie
  • Będziesz wiedzieć, co w praktyce oznaczają dla jednostek przepisy dotyczące podzielonej płatności w VAT
  • poznasz skutki wyroku NSA w sprawie odzyskania VAT
  • będziesz wiedzieć, czy w 2018 roku prewspółczynnik nadal jest obliczany odrębnie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych województwa
  • pokarzemy Ci, jak rozliczyć dowóz dzieci do szkół
  • upewnisz się, czy  w jednostce samorządu terytorialnego (miasto na prawach powiatu, ok. 100 jednostek podległych) od 1 lipca 2018 r. obowiązkowe jest wprowadzenie podzielonej płatności?
Strona produktowa N/D
Grupa docelowa Księgowość
Format B5
Liczba stron 124
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Praca zbiorowa

Spis treści


ROZDZIAŁ I. KOMENTARZE EKSPERTÓW

Co w praktyce oznaczają dla jednostek przepisy dotyczące podzielonej
płatności w VAT
Poznaj skutki wyroku NSA w sprawie odzyskania VAT


ROZDZIAŁ II. WYJAŚNIENIA ORGANÓW PODATKOWYCH

Czy gmina odliczy VAT naliczony z faktur od kancelarii prawniczej 

Czy przebudowa drogi gminnej uprawnia do odliczenia VAT
Zwolnienie z VAT usług kolonii i obozów dla dzieci z innych szkół
Jak ustalić podstawę opodatkowania dla świadczonych na rzecz mieszkańców
usług montażu i podpięcia instalacji
Sprawdź skutki w VAT budowy pomostów w gminie
Jak traktować czynności udostępniania przystanków komunikacyjnych
na rzecz przewoźników na gruncie VAT
Usługi stołówek szkolnych a VAT
Sprawdź stawkę VAT na wynajem autobusu
Wynajem sali gimnastycznej przez gminę – jaka stawka VAT
Remont świetlicy – czy gmina może liczyć na preferencję w VAT
Sprawdź, czy można odliczyć VAT od wydatków związanych z budową boiska
Sprawdź, czy można w całości odliczyć VAT od zakupu koparko-ładowarki
Świadczenie dodatkowych usług przez jednostkę oświatową. Skutki w VAT
Wydawanie duplikatu świadectw i legitymacji. Czy JST musi wystawić
fakturę
Sprzedaż mikrobusa przez gminę. Co z VAT
Jak gmina powinna obliczać proporcję VAT w przypadku inwestycji,
z której korzysta jednostka budżetowa
Użyczenie boiska sportowego. Poznaj skutki w VAT
Upewnij się, jak na gruncie VAT rozliczać opłaty za udział w zagranicznych
konferencjach
Obciążenie gmin kwotami na pokrycie kosztów dotacji bez VAT
Do opłaty za ogrzewanie trzeba doliczyć VAT
Jak na gruncie VAT traktować rozliczenia pomiędzy gminą
a Zakładem Gospodarki Komunalnej
Zobacz, czy wydawanie duplikatów legitymacji jest objęte VAT
Sprawdź, czy czesne za przedszkole podlega VAT
Zcentralizowany VAT nie dotyczy wszystkich jednostek


ROZDZIAŁ III. PORADY EKSPERTÓW

Odsprzedaż mediów najemcom – sprawdź, jak rozliczać VAT
Czy w 2018 roku prewspółczynnik nadal jest obliczany odrębnie
dla poszczególnych jednostek organizacyjnych województwa
Kiedy odliczyć VAT z nieterminowo wystawionej faktury
Nieodpłatne użyczenie budynku dla galerii – skutki w VAT
Podwyższenie ceny wskazanej na fakturze wystawionej błędnie
ze stawką „ZW”
Jak rozliczyć dowóz dzieci do szkół
Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości
Import usługi warsztatów teatralnych – sprawdź skutki w VAT
Opodatkowanie świadczonej przez teatr usługi prezentacji spektaklu
za granicą
Czy dostawa odpadów objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia
Zakup nieruchomości szkolnej przez województwo. Czy przysługuje prawo
do odliczenia
Odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości w układzie ratalnym a obowiązek wystawiania faktur
Obowiązki VAT związane z otrzymywaniem odsetek z tytułu odroczonej
płatności
Czy przysługuje prawo do odliczenia przy organizacji dni miasta
Opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolach publicznych – co z VAT-7
Podzielona płatność w jednostkach samorządu terytorialnego
Rachunki VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – zmiany
od 1 lipca 2018 r.
Zakupy dokonywane przez rady rodziców – czy ujmować w scentralizowanym
rozliczeniu VAT gminy
Rachunek VAT dla zakładu budżetowego od 1 lipca 2018 r.
JPK_VAT musi odzwierciedlać dane z deklaracji
Jak poprawnie ustalić wysokość kwalifikowalnego VAT
Sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Poznaj skutki w VAT
Zobacz, jak korygować rachunki wystawione przez jednostki
po centralizacji VAT
Jakie są skutki centralizacji VAT dla jednostki, która prowadzi małą
elektrownię wodną
Jak ewidencjonować sprzedaż obiadów w szkole po centralizacji
Sprawdź, jaką stawką VAT opodatkować wynajem i media
Sprawdź, jak opodatkować usługi zakwaterowania dla uczniów
Czy korektę dotyczącą wzajemnych obciążeń jednostek organizacyjnych JST
trzeba wykazać w rejestrze
Czynności dokonywane przez szkołę. Sprawdź, co z VAT
Wpłaty otrzymywane przez GOPS za pobyt w domu opieki społecznej.
Poznaj skutki w VAT
Otrzymywane przez gminę dotacje do budowy kolektorów słonecznych.
Poznaj skutki w VAT
Biblioteki publiczne. Sprawdź, czy są objęte centralizacją VAT
Czy sprzedaż złomu może mieć wpływ na kwalifikowalność VAT
Opłaty stołówkowe i za wydanie legitymacji. Czy podlegają ewidencji
na kasie
Czy trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż obiadów
uczniom
Czy obwiązuje zwolnienie z VAT dotyczące usługi świadczonej pomiędzy
jednostkami budżetowymi
Jaką kwotę podawać na fakturach dokumentujących dostawy towarów
objęte odwrotnym obciążeniem
Ulga na zakup kas dla JST, która przeszła na scentralizowany model
rozliczania VAT
Jaka stawka VAT na wynajem sali sportowej przez szkołę
Najem nieruchomości przez jednostkę – jak prawidłowo wystawić fakturę
Sprawdź stawkę VAT za wynajem sali sportowej
Czy szkoła odliczy VAT od zakupu publikacji na temat rachunkowości
Sprawdź, jak obliczyć prewspółczynnik w przypadku otrzymywania dotacji
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Sprawdź, co z VAT