FabrykaWiedzy.com
Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego
Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. Dowiedz się jak zdobyć mandat radnego oraz jak go efektywnie sprawować zgodnie z przepisami.„Vademecum radnego” jest przyjaznym i praktycznym przewodnikiem po skomplikowanej strukturze jednostek samorządu terytorialnego oraz gąszczu niejednoznacznych, różnie interpretowanych i często nowelizowanych przepisów prawa. Pozwoli w sposób swobodny poznać specyfikę codziennej pracy radnego oraz skutecznie i efektywnie sprawować mandat, mając na uwadze dobro wspólnoty samorządowej.W niniejszej publikacji w sposób przystępny przedstawiono także problematykę związaną z prowadzeniem kampanii wyborczej i opracowaniem jej skutecznej strategii w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Omówiono również prawa i obowiązki radnych – wraz z podaniem konkretnych przykładów – wynikające z istoty sprawowania mandatu radnego, jak i pozycji ustrojowej radnych jako członków organów kolegialnych względem organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.Publikacja stanowi obowiązkową lekturę dla wszystkich osób, które chciałyby lub sprawują mandat radnego – zawiera informacje na temat:procedury i wymogów dotyczących zgłaszania kandydatów na radnych, prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw, specyfiki okręgów jedno- i wielomandatowych, komunikacji politycznej i społecznej, celu i strategii skutecznej kampanii wyborczej, różnic pomiędzy komitetami lokalnymi a partyjnymi, analizy potencjału wyborczego w okręgu wyborczym.W książce omówiono również zagadnienia dotyczące:prawidłowego składania oświadczeń majątkowych i lustracyjnych, zakazu prowadzenia określonych rodzajów działalności przez radnych, zdarzeń prawnych i faktycznych skutkujących obligatoryjnym wygaszeniem mandatu ochrony stosunku pracy, reklamacji od służby wojskowej, działalności radnego na forum rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa, odpowiedzialności za słowo (znieważenie, zniesławienie, naruszenie dóbr osobistych), wybranego katalogu przestępstw związanych ze statusem radnego jako funkcjonariusza publicznego.W poradniku przedstawiono również zagadnienia wymagające wiedzy specjalistycznej związanej z:planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, procedurami przygotowania i uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, konstruowaniem wieloletniej prognozy finansowej.Poradnik opisuje:ubieganie się o mandat radnego prowadzenie efektywnej kampanii wyborczej prawa i obowiązki radnego jako funkcjonariusza publicznego zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego

129,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułVademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego
ISBN9788325566937
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron350
WydawcaC.H. Beck
AutorHać Adam
KategoriaAdministracyjne
129,00 zł

brutto

Reklama
pixel