FabrykaWiedzy.com
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz jest pierwszym opracowaniem ustawy z 9 czerwca 2011 r. Ustawa ta zrewolucjonizowała system wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej oraz postępowania adopcyjnego, jak również zasady finansowania pieczy zastępczej. W książce omówione zostały wszystkie regulacje nowej ustawy, w tym nowe instytucje i funkcje dotychczas nieznane, takie jak asystent rodziny, organizator i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W komentarzu uwzględniono nowelizację z 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 579), która weszła w życie 24 maja i 8 czerwca 2012 r. Szczegółowo omówiono także zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., dodatkowo analizując przepisy przejściowe obowiązujące do tej daty.Komentarz będzie stanowił cenne źródło informacji dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gmin, powiatów, samorządów województwa oraz administracji rządowej w województwie, którzy realizować będą zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz procedur adopcyjnych, a także rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz kandydatów do przysposobienia dziecka. Z komentarza mogą skorzystać również organizacje pozarządowe oraz inne podmioty niepubliczne realizujące zadania ustawowe na zasadzie zlecenia tego zadania.Katarzyna Tryniszewska jest adwokatem, prowadzącym indywidualną Kancelarię Adwokacką, zajmowała się również obsługą prawną ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Brała udział w pracach legislacyjnych nad komentowaną ustawą. Przeprowadziła wiele szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych administracji samorządowej, na których spoczywa obowiązek realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Stan prawny na 1 sierpnia 2012 roku.

119,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUstawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
ISBN9788378064725
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron576
WydawcaLexisNexis
AutorTryniszewska Katarzyna
KategoriaUstawy i kodeksy
119,00 zł

brutto

Reklama
pixel