Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (e-book)

  • Ebook
  • Nowość
99,00 zł

Jeżeli jesteś podmiotem stanowiącym element gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ta publikacja jest dla Ciebie pozycją obowiązkową. Dzięki niej dowiesz się, za co poszczególne podmioty w tym systemie są odpowiedzialne, i poznasz swoje obowiązki, co zaowocuje prawidłową realizacją powierzanych zadań i uniknięciem potencjalnych kar finansowych za działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostępność: W magazynie
Fragment do pobrania
plik PDF

Zamów: 22 518 28 27

 

Obowiązki gmin w zakresie ochrony środowiska określone w poszczególnych ustawach są podzielone na obowiązki: organu ustawodawczego, czyli rady gminy, oraz organu wykonawczego, a zatem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami wynikają głównie z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się przepisy ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jakie obowiązki mają poszczególne podmioty gospodarujące odpadami komunalnymi, będziesz mógł dowiedzieć się z niniejszej publikacji.

Więcej informacji
Product Name Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (e-book)
Symbol 3OU0060
ISBN 978-83-269-9070-0
Data wydania 3 kwi 2020
Opis hasłowy Odpady komunalne, gminny system odbioru odpadów, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, instalacje komunalne, odbieranie i zbieranie odpadów komunalnych
Korzyści dla Ciebie
  • poznasz obowiązki gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku
  • poznasz obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku
  • poznasz obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami – odbierających i zbierających odpady komunalne, punktów selektywnej zbiórki odpadów
  • poznasz obowiązki prowadzących instalacje komunalne
  • poznasz obowiązki pozostałych podmiotów, które mogą realizować usługi utrzymania czystości i porządku na obszarze danej gminy
  • unikniesz potencjalnych kar finansowych za działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa
Grupa docelowa Specjaliści ds. ochrony środowiska, Gminy, Podmioty gospodarujące odpadami komunalnymi
Format B5
Liczba stron 108
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Praca zbiorowa