FabrykaWiedzy.com
Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
Ustawa o transporcie drogowym Komentarz

Ustawa o transporcie drogowym Komentarz

Opracowanie stanowi drugie wydanie komentarza do przepisów ustawy o transporcie drogowym. Poszczególne artykuły ustawy objaśniono w sposób kompleksowy, w powiązaniu z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego, aktami wykonawczymi, wybranymi przepisami z zakresu ruchu drogowego i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z wykorzystaniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Wydanie uwzględnia wszelkie zmiany w przepisach ustawy o transporcie drogowym, które weszły w życie do dnia 1 lipca 2011 r., w szczególności zmiany wprowadzające system elektronicznego poboru opłat i system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego i do organizacji ich zrzeszających, pracowników organów uprawnionych do kontroli przewozu drogowego i organów administracji publicznej wydających licencje i zezwolenia w zakresie transportu drogowego, a także do osób przystępujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

129,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUstawa o transporcie drogowym Komentarz
ISBN9788326414824
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron512
WydawcaWolters Kluwer
AutorStrachowska Renata
KategoriaUstawy i kodeksy
129,00 zł

brutto

Reklama
pixel