FabrykaWiedzy.com
Ustawa o świadczeniach rodzinnych Komentarz
Ustawa o świadczeniach rodzinnych Komentarz

Ustawa o świadczeniach rodzinnych Komentarz

W komentarzu dokonano analizy instytucji objętych przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zawarto w nim omówienie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłatą, a także utratą i wygaśnięciem następujących świadczeń rodzinnych:- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, - zasiłku pielęgnacyjnego, - specjalnego zasiłku opiekuńczego, - świadczenia pielęgnacyjnego, - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Publikacja zawiera odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne, które mogą się pojawić w związku ze stosowaniem przepisów wyżej wymienionej ustawy, w szerokim zakresie przywołano również orzecznictwo sądów administracyjnych, a także dorobek doktryny w przedmiotowym zakresie.W opracowaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący w dniu 1 stycznia 2015 r., przy czym ujęto w nim również zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych opublikowane w 2014 r., które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r. i 1 października 2016 r.

149,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUstawa o świadczeniach rodzinnych Komentarz
ISBN9788326479908
Data wydania10-04-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron580
WydawcaWolters Kluwer
AutorKawecka Anna, Małysa-Sulińska Katarzyna, Sapeta Joanna
KategoriaInne
149,00 zł

brutto

Reklama
pixel