FabrykaWiedzy.com
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz

Stan prawny na 15 stycznia 2012 rokuUstawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz to publikacja, która zawiera szczegółowe omówienie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych taką przemocą oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.Komentarz uwzględnia zarówno najnowsze zmiany dokonane w samej ustawie, jak i liczne zmiany przepisów mających związek ze stosowaniem regulacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które weszły w życie z końcem 2011 r. i 1 stycznia 2012 r. Wynikają one zwłaszcza z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Autorzy prezentują nie tylko własne pragmatyczne przekonania, ale przede wszystkim odnoszą się do orzecznictwa sądów oraz poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu, opierając się na regulacjach rodzimych, z zakresu prawa wspólnotowego i międzynarodowego.Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji i pracowników socjalnych, a także osób zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

79,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUstawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz
ISBN9788378061427
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron328
WydawcaLexisNexis
AutorKiełtyka Andrzej, Ważny Andrzej
KategoriaUstawy i kodeksy
79,00 zł

brutto

Reklama
pixel