FabrykaWiedzy.com
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Komentarz
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Komentarz

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Komentarz

Pierwszy i jedyny na rynku praktyczny komentarz do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który pokazuje, jak efektywnie i zgodnie z prawem tworzyć instytucje kultury i nimi zarządzać oraz działać w sferze kulturyNajważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki: * szczegółowe omówienie zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji instytucji kultury; * wyczerpująca analiza problemów związanych z finansowaniem działalności instytucji kultury, w tym przyznawania dotacji, stypendiów i nagród dla podmiotów związanych z działalnością kulturalną; * szczegółowe omówienie zasad zatrudniania pracowników instytucji kultury; * sprecyzowanie prawnych form działania podmiotów w sferze kultury i kształtu prowadzonych w tym zakresie postępowań; * zebranie w jednej publikacji pełnego orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk organów administracji oraz nauki prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej; * przedstawienie wzorów dokumentów, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury.Niniejsza publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją szczegółowo i wyczerpująco omawiającą ustawę z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stanowi ona niezbędną lekturę i narzędzie pracy dla dyrektorów i pracowników instytucji kultury oraz pozostałych pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także sędziów, radców prawnych, adwokatów i innych osób, które w swojej aktywności zawodowej są związane z działalnością kulturalną. Komentarz rozwieje wiele wątpliwości interpretacyjnych, które występują w praktyce i przedstawi prawidłowe zasady szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji kultury, poparte poglądami orzecznictwa sądów administracyjnych, sądów powszechnych i organów administracji publicznej.Dzięki niniejszej publikacji Czytelnik dowie się w szczególności: * jakie są obowiązki i uprawnienia organizatora instytucji kultury; * na czym polega mecenat państwa i samorządu terytorialnego w sferze kultury; * jakie powinny być prawidłowe relacje pomiędzy organizatorem instytucji kultury – ministrem, kierownikiem urzędu centralnego, jednostką samorządu terytorialnego – a tą instytucją; * jakie są formy organizacyjne prowadzenia działalności kulturalnej; * jak właściwie dokonywać przekształceń podmiotowych instytucji kultury – łączyć je dzielić, przekazywać, powierzać i wspólnie prowadzić; * jak prawidłowo konstruować uchwały, zarządzenia i umowy niezbędne w prowadzeniu działalności kulturalnej; * jak prawidłowo konstruować statut instytucji kultury oraz jej regulamin organizacyjny; * jaki jest charakter prawny dotacji dla instytucji kultury i tryb ich przyznawania; * jaką formę prawną ma przyznanie nagrody i stypendium za działalność kulturalną oraz jak kształtuje się tryb postępowania w tym przedmiocie; * jak prawidłowo udzielać zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej; * jak właściwie prowadzić gospodarkę finansową instytucji kultury i ubiegać się o środki na działalność kulturalną; * w jaki sposób właściwie zatrudniać dyrektora i innych pracowników instytucji kultury; * jak zgodnie z prawem powinny być podejmowane uchwały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim wykonują one zadania organizatora instytucji kultury; * jakie są w świetle ustawy uprawnienia i obowiązki podmiotów prywatnych prowadzących działalność kulturalną; * jak prawidłowo wykonywać obowiązki związane z organizowaniem imprez artystycznych i rozrywkowych

169,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUstawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Komentarz
ISBN9788325574673
Data wydania02-04-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron350
WydawcaC.H. Beck
AutorGajewski Sebastian, Jakubowski Aleksander
KategoriaInne
169,00 zł

brutto

Reklama
pixel