FabrykaWiedzy.com
Ustawa o ofercie publicznej Komentarz
Ustawa o ofercie publicznej Komentarz

Ustawa o ofercie publicznej Komentarz

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERIIUstawa Prawo o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje szeroko pojęty rynek papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, zasady i warunki dokonywania oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zasady wykonywania obowiązków informacyjnych (tzw. stałe obowiązki informacyjne, obowiązki prospektowe). Komentarz z jednej strony skupia się na ramach organizacyjnych i funkcjonowaniu zintegrowanego systemu finansowego, zaś z drugiej strony opisuje naturę prawną instrumentów finansowych, w tym również zasady rozporządzania nimi.Komentarz zawiera omówienie takich zagadnień jak:postępowanie z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym; obowiązki informacyjne emitentów; znaczne pakiety akcji spółek publicznych; szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej; zniesienie dematerializacji akcji; opłaty; sankcje administracyjne za naruszenie przepisów; kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej.NAJBARDZIEJ AKTUALNY STAN PRAWNYKomentarz uwzględnia tekst jednolity z 28.6.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) i zawiera omówienie zmian, m.in.: wprowadzenia oferty kaskadowej oraz jednolitej definicji oferty publicznej, zmianę zakresu odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, a także wprowadzenie zakazu publicznego zachęcania do nabycia papierów wartościowych (nie dotyczy to tzw. akcji promocyjnej). Wdrożone zmiany wiążą się z implementacją dyrektyw Unii Europejskiej.AUTORZY - PRAKTYCYAutorami Komentarza są profesorowie UKSW, a także specjaliści z Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego.Ich wieloletnia praktyka zawodowa i praca naukowa gwarantują, że skomplikowane i budzące wątpliwości zagadnienia zostały przedstawione w przystępny sposób. Autorzy publikacji w sposób jasny i przejrzysty przedstawiają pojawiające się w praktyce problemy związane z wykładnią komentowanej ustawy.PRECYZYJNA NAWIGACJA WEWNĘTRZNAKomentarz jest czytelny, a korzystanie z niego jest łatwe. Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.SZEROKIE GRONO ODBIORCÓWNiniejsza pozycja będzie w szczególności przydatna dla praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów, urzędników organów publicznych, a także aplikantów zawodów prawniczych. Powinna także zainteresować pracowników domów maklerskich, banków oraz firm inwestycyjnych, a także emitentów instrumentów finansowych, osoby wchodzące w skład ich organów zarządzających, nadzorczych oraz prokurentów.

169,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUstawa o ofercie publicznej Komentarz
ISBN9788325562953
Data wydania29-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron619
WydawcaC.H. Beck
AutorBłaszczyk Paweł, Famirski Arkadiusz, Gontarek Agnieszka
KategoriaFinansowe
169,00 zł

brutto

Reklama
pixel