FabrykaWiedzy.com
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Komentarz
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Komentarz

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Komentarz

Stan prawny na 1 czerwca 2012 roku.Komentarz do ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest typowym komentarzem prawniczym, uwzględniającym dotychczasowe zmiany tej ustawy według stanu prawnego na 1 czerwca 2012 r. Autor komentuje ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych na szerokim tle normatywnym, zwłaszcza prawa ochrony środowiska i przyrody, uwzględniając przy tym regulacje dotyczące sieci obszarów chronionych Natura 2000. Wykorzystuje dorobek piśmiennictwa i orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, przywiązując szczególną wagę do instrumentów reglamentacyjnych i finansowych ochrony gruntów rolnych i leśnych.Komentarz skierowany jest przede wszystkim do funkcjonariuszy administracji publicznej podejmujących decyzje zezwalające na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a także do prawników praktyków – sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów.Wojciech Radecki, prof. zw., dr hab. nauk prawnych, kierownik wrocławskiego Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor bądź współautor ponad 2000 publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym ponad 100 książek z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oraz szeroko pojętego prawa ochrony środowiska, m.in. komentarzy do ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, prawa łowieckiego i ustawy o rybactwie śródlądowym oraz studiów prawno-porównawczych nad prawem ochrony przyrody, łowieckim i rybackim polskim, czeskim i słowackim.

79,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUstawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Komentarz
ISBN9788378063971
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron258
WydawcaLexisNexis
AutorRadecki Wojciech
KategoriaUstawy i kodeksy
79,00 zł

brutto

Reklama
pixel