FabrykaWiedzy.com
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła istotne zmiany w systemie kosztów sądowych, zwłaszcza co do wysokości i sposobu uiszczania opłat. Od początku obowiązywania wzbudziła wiele kontrowersji, które zaowocowały licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.Od wejścia w życie ustawa podlegała licznym nowelizacjom. W czwartym wydaniu komenta-rza uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany, jak również zmiany, które wejdą w ży-cie 1 stycznia 2012 r., wprowadzone przez ustawy: Prawo geologiczne i górnicze, o wspiera-niu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Uwzględniono także zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wynikające z ustawy z 16 września 2011 r., która wejdzie w życie w 3 maja 2012 r. W publikacji przed-stawiono najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego – przede wszystkim uchwały stano-wiące odpowiedzi na zagadnienia prawne skierowane do Sądu Najwyższego przez sądy powszechne, wydane do czerwca 2011 r., oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Dzięki temu obecne wydanie komentarza staje się źródłem wiedzy o wykładni przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz związanych z nimi przepisów Kodeksu postępo-wania cywilnego. Książka jest adresowana przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych. Może zainteresować także podmioty występujących w postępowaniu w charakterze np. strony, świadka czy biegłego.Stan prawny na 7 listopada 2011 roku.

149,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUstawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz
ISBN9788376209678
Data wydania27-03-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron669
WydawcaLexisNexis
AutorGonera Katarzyna
KategoriaPrawo cywilne
149,00 zł

brutto

Reklama
pixel