FabrykaWiedzy.com
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Komentarz wszechstronnie omawia nie tylko przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale także przepisy innych ustaw niezbędne do jej zrozumienia. Omówione też zostały akty wykonawcze do ustawy o gospodarce nieruchomościami, których teksty zostały umieszczono na załączonym do książki CD.Biorąc pod uwagę zakres tematyczny i wnikliwość analiz, komentarz ten można uznać za najszersze dostępne na rynku opracowanie dotyczące ustawy o gospodarce nieruchomościami.Publikacja będzie przydatna zwłaszcza w codziennym gospodarowaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład publicznych zasobów nieruchomości, gdyż szeroko omówiono w niej procedury związane z ich obrotem i z gospodarowaniem takimi nieruchomościami. Na uwagę zasługuje też analiza zagadnień związanych z wykonywaniem zawodów "nieruchomościowych", w tym szczególnie zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami i zawieraniem umów o zarządzanie nieruchomościami, a także nadawaniem uprawnień i licencji zawodowych. Dużo uwagi poświęcono też kwestiom związanym z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną nieruchomości, scaleniem i podziałem nieruchomości, co powoduje że zawarte na ten temat konkluzje będą przydatne w rozwiązywaniu wielu problemów praktycznych.

229,01 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUstawa o gospodarce nieruchomościami
ISBN9788326415067
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron1162
WydawcaWolters Kluwer
AutorBończak-Kucharczyk Ewa
KategoriaUstawy i kodeksy
229,01 zł

brutto

Reklama
pixel