Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur (E-book)

  • Ebook
26,15 zł
Pracownikowi w pierwszej kolejności za czas dyżuru pełnionego w firmie lub innym miejscu wyznaczonym przez zwierzchnika przysługuje czas wolny. Jeżeli jednak udzielenie czasu wolnego nie będzie możliwe, należy wynagrodzić dyżuranta w formie pieniężnej.
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego − wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania − 60% wynagrodzenia.

Więcej informacji
Product Name Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur (E-book)
Symbol 1BC0081
ISBN 978-83-269-4320-1
Data wydania 8 paź 2015
Opis hasłowy dyżur, wynagrodzenie za czas dyżuru, odbiór czasu wolnego za dyżur
Korzyści dla Ciebie
Z publikacji dowiesz się:
  • czy istnieje obowiązek zapewnienia pracownikowi pełnego wynagrodzenia mimo niewypracowania miesięcznego wymiaru czasu pracy z powodu odebrania czasu wolnego za dyżur (stanowiska MPiPS i PIP),
  • na jakich zasadach powinien być rozliczany okres dyżuru, jeżeli w jego trakcie pracownik podjął pracę,
  • w jaki sposób zasady wynagradzania pracownika wpływają na zasady rozliczania dyżuru.
Grupa docelowa kadrowa, księgowa, specjalista ds. płac
Liczba stron 7
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Izabela Nowacka