Usprawiedliwianie nieobecności i zwolnienia od pracy (E-book)

  • Ebook
41,90 zł

Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy to zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie. Są nimi także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie, za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
Więcej informacji
Product Name Usprawiedliwianie nieobecności i zwolnienia od pracy (E-book)
Symbol 1BC0093
ISBN 978-83-269-4361-4
Data wydania 27 paź 2015
Opis hasłowy nieusprawiedliwiona nieobecność, kary porządkowe, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się, jakie są możliwości pracodawcy, jeśli pracownik nie usprawiedliwi swej nieobecności w pracy;
  • Przeczytasz, jakie skutki dla pracodawcy ma usprawiedliwiona nieobecność pracownika.
Grupa docelowa kadrowa
Liczba stron 18
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marlena Prószyńska
Autor Praca zbiorowa