Urlopy 2018 - Przykłady, wyliczenia, wzory

Cena promocyjna 48,30 zł Regular Price 69,00 zł

Komentarz dla praktyków do działu SIÓDMEGO Kodeksu pracy "URLOPY PRACOWNICZE". Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przykłady obliczeń), na konkretnych miesiącach 2018 roku

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków – osób, które zajmują się obliczaniem i udzielaniem urlopów. Dlatego unika ona akademickich rozważań, starając się skupić na rozwiązywaniu konkretnych problemów działów kadr. Stąd liczne przykłady i rozliczenia (na konkretnych miesiącach 2018 roku), a także m.in. wzory dokumentów, wyroki i stanowiska urzędowe. Pomogą one łatwo i prawidłowo zastosować dowolny przepis działu VII Kodeksu pracy oraz uniknąć błędów spotykanych w praktyce. Komentarz zawiera także wyciąg z przepisów urlopowych innych niż Kodeks pracy.

Więcej informacji
Nazwa produktu Urlopy 2018 - Przykłady, wyliczenia, wzory
ISBN 978-83-269-7441-0
Data wydania 14.05.2018
Symbol UOB0211
Opis hasłowy urlop, urlop wypoczynkowy, urlopy-komentarz, udzielanie urlopu, przesunięcie urlopu, urlop proporcjonalny, urlop na żądanie, urlop bezpłatny
Korzyści dla Ciebie

- dowiesz się - na konkretnych przypadkach z praktyki - jak prawidłowo planować czas pracy,
- przeczytasz o sposobach rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy,
- uzyskasz aktualne wskaźniki z zakresu czasu pracy,
- poznasz praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personlanych, specjalista ds. płac
Format A5
Liczba stron 140
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Wrońskiej-Zblewskiej

Dział VII Kodeksu pracy Urlopy pracownicze .................. str. 5
Komentarz do art. 152 – prawo pracownika do urlopu ......................................... str. 12
Komentarz do art. 153 – pierwszy urlop .................................................................. str. 13
Komentarz do art. 154 – wymiar urlopu, wymiar urlopu
przy niepełnym etacie ............................................................................................ str. 19
Komentarz do art. 1541 – wliczanie do stażu urlopowego okresów pracy
(i innych okresów) ................................................................................................. str. 35
Komentarz do art. 1542 – udzielanie urlopu (w tym zasada przeliczania
urlopu na godziny) ............................................................................................... str. 43
Komentarz do art. 155 – wliczanie okresów nauki do stażu urlopowego ........... str. 48
Komentarz do art. 1551 – urlop proporcjonalny – zmiana pracodawcy ............. str. 52
Komentarz do art. 1552 – urlop proporcjonalny – okresy zmniejszające
wymiar urlopu ....................................................................................................... str. 65
Komentarz do art. 1552a – urlop proporcjonalny – zasady obliczania ................. str. 69
Komentarz do art. 1553 – urlop proporcjonalny – zasady zaokrąglania
do pełnego dnia urlopu ......................................................................................... str. 71
Komentarz do art. 158 – urlop uzupełniający ........................................................ str. 72
Komentarz do art. 161 – zasada wykorzystania urlopu w roku jego
nabycia ................................................................................................................... str. 75
Komentarz do art. 162 – podział urlopu na części ................................................. str. 77
Komentarz do art. 163 – plan urlopów i obowiązek udzielenia urlopu
wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim .................................................... str. 78
Komentarz do art. 164 – przesunięcie urlopu na wniosek pracownika
lub decyzją pracodawcy ....................................................................................... str. 83
Komentarz do art. 165 – przesunięcie urlopu z powodu usprawiedliwionej
nieobecności .......................................................................................................... str. 85
Komentarz do art. 166 – późniejsze udzielenie niewykorzystanej
części urlopu ........................................................................................................... str. 88
Komentarz do art. 167 – odwołanie pracownika z urlopu
przez pracodawcę ................................................................................................. str. 91Komentarz do art. 1671 – urlop w okresie wypowiedzenia ................................... str. 92
Komentarz do art. 1672 – urlop na żądanie .............................................................. str. 94
Komentarz do art. 1673 – urlop na żądanie – wymiar ........................................... str. 98
Komentarz do art. 168 – maksymalny termin udzielenia urlopu
zaległego ................................................................................................................. str. 99
Komentarz do art. 171 – ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany
urlop ...................................................................................................................... str. 104
Komentarz do art. 172 – wynagrodzenie urlopowe .............................................. str. 112
Komentarz do art. 1721 – dodatkowe świadczenie za urlop
a wynagrodzenie urlopowe ................................................................................ str. 121