Urlopy 2018 – odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców

69,00 zł

Publikacja zawiera wskazówki wprost od ekspertów prawa pracy, JAK BEZ BŁĘDÓW NALICZYĆ, UDZIELIĆ I ROZLICZYĆ URLOP WYPOCZYNKOWY. W sezonie urlopowym częściej niż zwykle musimy ustalać, ile urlopu przysługuje pracownikowi w ciągu roku. Zwłaszcza w przypadku pracowników niepełnoetatowych czy zatrudnionych przez część roku. Przedstawiamy m.in. instrukcje krok po kroku, które pokazują kolejność liczenia proporcji (np. gdy niepełnoetatowiec pracuje przez część roku), a także tabele, które oszczędzą obliczeń.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Nie tylko utrudnianie pracownikowi skorzystania z urlopu, ale też udzielenie go w niewłaściwym
wymiarze lub błędne naliczenie wynagrodzenia za urlop to wykroczenie, za które grozi grzywna
od 1.000 do 30.000 zł.
W tej publikacji eksperci odpowiadają na pytania pracodawców dotyczące urlopu wypoczynkowego pracownika,
nie tylko wyjaśniając obowiązujące przepisy, ale też udzielając praktycznych porad i wskazówek.
Do tego przykłady i gotowe wyliczenia wymiaru urlopu oraz świadczeń urlopowych w różnych przypadkach z praktyki.

Więcej informacji
Nazwa produktu Urlopy 2018 – odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców
ISBN 978-83-269-7617-9
Data wydania 02.07.2018
Symbol UOB0217
Opis hasłowy urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent urlopowy, udzielanie urlopu, wymiar urlopu, urlop proporcjonalny, urlop zaległy, pierwszy urlop, odwołanie z urlopu, urlop nauczyciela, urlop niepełnosprawnego, urlop niepełnoetatowca, urlop po macier
Korzyści dla Ciebie
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego,
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego,
  • Udzielanie urlopu wypoczynkowego,
  • Rozliczanie urlopu wypoczynkowego
  • Jak liczyć urlop proporcjonalny – instrukcje i gotowe obliczenia
Strona produktowa N/D
Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personlanych, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 84
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Rozdział 1. Prawo do urlopu wypoczynkowego 7

Kluczowa data: 1 stycznia 7

Rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu nie ma znaczenia 7

Urlop w pierwszym roku pracy 7

 

Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego? 9

 

Jak ustalamy, od którego dnia przysługuje prawo do urlopu uzupełniającego? 11

 

Od kiedy ustalić prawo do wyższego wymiaru urlopu po dostarczeniu dokumentów poświadczających dłuższy staż? 13

 

Czy i kiedy przedawnia się urlop wypoczynkowy pracownicy korzystającej z uprawnień rodzicielskich? 14

 

Rozdział 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego 16

 

Wszystkie okresy zatrudnienia i inne okresy zaliczalne 16

 

Wliczanie okresów nauki do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (tabela) 17

 

Wykształcenie zwiększa urlop 17

 

Albo praca, albo nauka 17

 

Im mniejszy etat, tym mniej urlopu 17

 

Wyższy staż = urlop uzupełniający

 

Jak policzyć wyższy wymiar urlopu po ukończeniu nauki w czasie zatrudnienia? 18

 

Zwiększenie wymiaru etatu w ciągu roku – jak wpłynie na wymiar urlopu? 19

 

Urlop uzupełniający przy niepełnym etacie – czy i jak liczymy proporcję? 20

 

Jak ustalić wymiar i udzielać urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu, który pracuje 2 godz. i 40 min dziennie? 20

 

Nowa umowa, ze zmienionym wymiarem czasu pracy, w trakcie miesiąca – jak ustalić wymiar urlopu? 21

 

W jakim wymiarze urlop dla pracownika, z którym zawierane są następujące po sobie umowy o pracę? 23

 

Pracownik przechodzi na emeryturę – jak wyliczyć należny mu urlop? 25

 

Praca w jednym miesiącu u dwóch pracodawców – jak ustalić wymiar urlopu? 25

 

Zmiana pracodawcy w ciągu roku – kiedy u kolejnego pracodawcy urlop w zmniejszonym wymiarze? 27

 

Czy do stażu urlopowego przyjmujemy zatrudnienie tymczasowe krótsze niż miesiąc? 28

 

Jak ustalać wymiar urlopu dla okresów terminowego zatrudnienia w różnych latach kalendarzowych? 31

 

Rozdział 3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego 33

 

Sam plan nie wystarczy 33

 

Gdzie nie ma planu, tam potrzebny wniosek 33

 

Można korzystać w częściach 34

 

Czy możemy sporządzić pierwszy plan urlopów wypoczynkowych w trakcie roku kalendarzowego? 35

 

Ile dni powinien trwać minimalny urlop wypoczynkowy? 37

 

Czy podjęcie pracy w dniu urlopu wypoczynkowego (poza godzinami pracy) anuluje ten urlop? 37

 

Czy możemy  udzielić pracownikowi urlopu na dzień, w którym wykonuje badania kontrolne? 39

 

Urlop na żądanie – z puli urlopu bieżącego czy zaległego? 41

 

Urlop zaległy – ma być udzielony czy wykorzystany do 30 września? 42

 

Urlop zaległy: czy można wymagać jego wykorzystania na kilka miesięcy przed ostatecznym terminem? 42

 

Czy możemy zwolnić pracownika za skorzystanie z przesuniętego wcześniej urlopu wypoczynkowego bez zgody pracodawcy? 45

 

Wykorzystanie niepełnej dniówki urlopu zaległego z pierwszego roku pracy 47

 

Urlop wypoczynkowy pracownika w okresie „oczekiwania na decyzję kadrową” 48

 

W jakim terminie trzeba udzielić pracownikowi niewykorzystanej części urlopu? 50

 

Pracownik ma zwolnienie lekarskie, ale składa wniosek o udzielenie urlopu – jak postąpić? 51

 

SN: na urlopie pracownik nie musi sprawdzać e-maila 53

 

Rozdział 4. Rozliczanie urlopu wypoczynkowego 55

 

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego – rozwiązujemy najczęstsze problemy 55

 

Wynagrodzenie urlopowe dyrektora szkoły – zmiana przepisów potwierdziła praktykę 58

 

Czy premię motywacyjną uwzględniamy w podstawie wynagrodzenia za urlop? 60

Dzień pracy, urlop i rozwiązanie umowy – jak ustalić należności do wypłaty? 60

 

Kiedy premię uznaniową trzeba wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop? 63

 

Kiedy premię od sprzedaży wliczamy do podstawy wynagrodzenia za urlop? 64

 

Jak ustalić wynagrodzenie za urlop pracownicy powracającej z urlopu rodzicielskiego? 65

 

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop, który był wykorzystywany na przełomie dwóch miesięcy i przerwany zwolnieniem chorobowym? 67

 

Czy uwzględniamy prowizję dla pracownika w podstawie zasiłkowej i urlopowej? 68

 

Ekwiwalent urlopowy – jak go ustalać i rozliczać w 2018 roku 70

 

Ekwiwalent za urlop – 6 przykładów naliczania w 2018 roku 73

 

Pierwszy urlop i ekwiwalent dla pracownika zatrudnionego na część etatu w podmiocie leczniczym – za ile godzin urlopu naliczyć? 78

 

Ekwiwalent urlopowy dla nauczyciela zatrudnionego na okres 5 tygodni – czy się należy i w jakiej wysokości? 80

 

Co z wypłaconym świadczeniem urlopowym, gdy nauczycielowi udzielono urlopu bezpłatnego? 81

 

Jak liczyć urlop proporcjonalny – instrukcje i gotowe obliczenia .......... 82

 

Urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w ciągu roku (tabela) ..... 82

Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego – instrukcja w 5 krokach ..... 83

Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy (tabela) ... 83

Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego pracownika niepełnoetatowego – instrukcja w 3 krokach ........ 84