Urlop rodzicielski - zmiany od 2 stycznia 2016 r. (E-book)

  • Ebook
24,48 zł
Od 2016 r. urlop rodzicielski będzie można wziąć niekoniecznie w całości tuż po urlopie macierzyńskim. Przynajmniej połowę będzie można wykorzystać później, aż do ukończenia przez dziecko 6 lat. Wykorzystanie go w tym trybie pomniejszy jednak liczbę części, na które pracownik może podzielić przysługujący mu urlop wychowawczy.
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Od 2 stycznia 2016 r. wymiar urlopu rodzicielskiego będzie zwiększony kosztem likwidowanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik będzie miał prawo do odpowednio wydłuzonego urlopu rodzicielskiego. Wzorem dotychczasowej regulacji urlop rodzicielski będzie można łączyć z pracą u pracodawcy udzielającego tego urlopu, w wymiarze maksymalnie połowy etatu. Nowością jest m.in. to, iż spowoduje to proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego do wymiaru czasu pracy pracownika.

Więcej informacji
Nazwa produktu Urlop rodzicielski - zmiany od 2 stycznia 2016 r. (E-book)
Symbol 1BC0095
ISBN 978-83-269-4447-5
Data wydania 4 sty 2016
Opis hasłowy urlop rodzicielski, uprawnienia rodzicielskie
Korzyści dla Ciebie
Z publikacji dowiesz się m.in.:
- jaki wymiar urlopu rodzicielskiego zacznie przysługiwać od 2 stycznia 2016 r.?
- jakie będą obowiązywały terminy składania wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem?
- czy urlop rodzicielski wykorzystywany w późniejszym okresie życia dziecka wpłynie na możliwość korzystania z urlopu wychowawczego?
- w jaki sposób praca w okresie urlopu rodzicielskiego wpłynie na wymiar tego urlopu?
Grupa docelowa kadrowa, księgowa, specjalista ds. płac
Format N/D
Liczba stron 6
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Katarzyna Wrońska-Zblewska