Uprawnienia urlopowe pracowników samorządowych (E-book)

20,90 zł

Brak porozumienia między pracodawcą a pracownikiem w sprawie terminowego wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego upoważnia pracodawcę do wydania polecenia służbowego w tej sprawie. Pracodawca może wówczas wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 kp). 
Urlop jest „należnością” ze stosunku pracy i niewykorzystany w określonym czasie również może ulec przedawnieniu. Jednak w chwili gdy trzeba ustalić ów 3-letni okres przedawnienia, powstają wątpliwości co do daty, od której należy liczyć ten okres, skoro pracodawca z jednej strony powinien udzielić urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 kp), a z drugiej – może przesunąć termin wykorzystania tego urlopu (z przyczyn dotyczących pracownika lub pracodawcy) i udzielić go do końca września następnego roku.
Więcej informacji
Product Name Uprawnienia urlopowe pracowników samorządowych (E-book)
Symbol 1BC0072
ISBN 978-83-269-4282-2
Data wydania 10 lis 2015
Opis hasłowy urlop wypoczynkowy, zaległy urlop, przedawnienie roszczenia o zaległy urlop
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się, w jakich okolicznościach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu;
  • Przeczytasz jak poprawnie udzielić urlopu zaległego i jakie sankcje grożą pracodawcy za jego nieudzielenie.
Grupa docelowa kadrowa, księgowa, specjalista ds. płac
Liczba stron 7
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marlena Prószyńska