Uprawnienia Policji w trakcie prowadzenia czynności w spółce z o.o. (E-book)

  • Ebook
21,25 zł

Zobacz jakie uprawnienia ma policja i na jakiej zasadzie są prowadzone przez nią czynności w spółce z o.o.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Uprawnienia kontrolne policji są uregulowane w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277). W granicach swych zadań policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje w spółce z o.o. czynności:
1) operacyjno-rozpoznawcze,
2) dochodzeniowo-śledcze,
3) administracyjno-porządkowe.
Wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach. Przeprowadzanie czynności policyjnych w spółce z o.o. zawsze wiąże się faktami i ich interpretacją. Fakty to inaczej miejsce zdarzenia. Jednak moment wkroczenia organu procesowego na teren spółki z o.o. stanowi zawsze fazę interpretacji. Dlatego warto wiedzieć, jakie są granice takiej interpretacji.

Więcej informacji
Product Name Uprawnienia Policji w trakcie prowadzenia czynności w spółce z o.o. (E-book)
Symbol 1BQ0018
ISBN 978-83-269-2809-3
Data wydania 9 sty 2014
Opis hasłowy Policja w spółce, spółka z o.o.
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się:
• Jakie czynności może wykonać policja wobec firmy;
• Jakie są granice kontroli policji;
• Czy działania podjęte przez policję wobec spółki są jawne;
• Jak powinien zachować się funkcjonariusz policji w spółce;
• Na czym polega kontrola operacyjna w siedzibie firmy;
• Na jakiej podstawie może być przeprowadzona kontrola policji;
• Jaki jest charakter policyjnej kontroli.

Grupa docelowa radca prawny, prezes, wiceprezes
Format A4
Liczba stron 30
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor Przemysław Gogojewicz