FabrykaWiedzy.com
Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2017. Rewolucja w rozliczeniach
Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2017. Rewolucja w rozliczeniach

Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2017. Rewolucja w rozliczeniach

Z książki dowiesz się nie tylko kto będzie objęty minimalną stawką godzinową, ale również czy w umowie zlecenia będzie należało określić zasady potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia/świadczenia usług. Będziesz również wiedzieć, czy nowe regulacje związane z minimalną stawką godziną i innymi obowiązkami obejmą również umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług zawarte przed 1 stycznia 2017 r.

99,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje „minimalna stawka godzinowa” – minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. W książce znajdziesz praktyczne wskazówki, jak przygotować się do zmian i odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące stosowania w praktyce minimalnej stawki godzinowej, które zadają naszemu ekspertowi, Elżbiecie Młynarskiej-Wełpie, uczestnicy szkoleń.

Spis treci

Wykaz aktów prawnych

Wstęp

Rozdział 1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice i podobieństwa

Umowa zlecenia – zalety

 • Odpłatność przy umowie zlecenia
 • Odpowiedzialność zleceniobiorcy
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia
 • Cechy charakterystyczne umowy o dzieło
 • Dodatkowe zapisy w umowie o dzieło
 • Prawa autorskie
 • Odpłatność przy umowie o dzieło
 • Odpowiedzialność dziełobiorcy
 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło – podobieństwa i różnice
 • Sąd Najwyższy o umowach o dzieło
 • Czas i miejsce wykonywania umowy o dzieło

Rozdział 2. Zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną

 • Wysokość kar
 • Dodatkowe konsekwencje finansowe
 • Niedozwolone zapisy w umowach
 • Korzyści umowy o pracę dla pracownika i pracodawcy  
 • Kontrole ZUS a reakcje przedsiębiorców
 • Oskładkowanie pozornych umów o dzieło
 • Orzecznictwo sądowe
 • Usługa to nie dzieło
 • Indywidualny charakter dzieła
 • Możliwość stwierdzenia wad fizycznych
 • Zapisy w umowach
 • Kontrole ZUS
 • Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności
 • Odpowiedzialność
 • Pewność rezultatu
 • Powtarzalność
 • Sprawdzian na istnienie wad fizycznych
 • Wniesienie powództwa przez inspektora pracy
 • Bez przedawnienia
 • Konieczność sporządzenia korekt

Rozdział 3. Postępowanie sądowe w przypadku ustalenia istnienia stosunku pracy

 • Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
 • Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Sąd właściwy dla postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Koszty sądowe a koszty procesu
 • Koszty sądowe
 • Koszty zastępstwa procesowego
 • Inne postępowania sądowe przeciwko zatrudniającemu
 • Postępowanie upominawcze 
 • Postępowanie uproszczone

Rozdział 4. Ogólne zasady dotyczące podlegania ubezpieczeniom i zgłaszania zleceniobiorców do ubezpieczeń

 • Obowiązkowe ubezpieczenia przy umowach cywilnoprawnych
 • Umowy zlecenia a podstawa wymiaru składek
 • Umowa zlecenia ze studentem w 2016 roku
 • Zmiany od 1 stycznia 2016 r.
 • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2016 r.
 • Umowa zlecenia i umowa o pracę
 • Umowa zlecenia z pracownikiem pobierającym zasiłek macierzyński
 • Umowa zlecenia zawarta z emerytem lub rencistą
 • Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
 • Kilka umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 • Umowa zlecenia przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 • Zbiegi tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od 1 stycznia 2016 r. – najważniejsze zasady – podsumowanie  
 • Nowe uprawnienie płatnika składek od 1 stycznia 2016 r.

Rozdział 5. Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia

Rozdział 6. Obliczanie wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych krok po kroku

 • Naliczanie wynagrodzenia zleceniobiorcy, czyli sporządzanie list wypłat w praktyce  
 • Opodatkowanie umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie wynagrodzenia wykonawcy dzieła  
 • Problemy praktyczne  
 • Ubezpieczenia członków rad nadzorczych
 • Obowiązki zleceniodawcy jako płatnika podatków  
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Składki ZUS
 • Pobór zryczałtowanego podatku
 • Formularze podatkowe składane za zleceniobiorców  
 • Deklaracje i informacje podatkowe
 • Formularze PIT
 • Błędne pobranie ryczałtu zamiast zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zleceniobiorcy prowadzący działalność gospodarczą
 • Zleceniobiorcy będący menedżerami
 • Podatek ryczałtowy 18%
 • Koszty uzyskania przychodów przy umowach o dzieło

Rozdział 7. Zasiłki dla zleceniobiorcy

 • Okres zasiłkowy zleceniobiorcy
 • Utrata prawa do zasiłku
 • Podstawa zasiłkowa
 • Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy
 • Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
 • Wypłata świadczeń chorobowych
 • Wypłata odszkodowania zleceniobiorcy

Rozdział 8. Umowy zlecenia na urlopie macierzyńskim i wychowawczym .

 • Ubezpieczenia z umowy zlecenia
 • Umowa o dzieło bez składek  
 • Umowa o pracę na ogólnych zasadach
 • Ustalenie podstawy wymiaru składek
 • Dokumenty do ZUS
 • Urlop wychowawczy
 • Ze zlecenia oraz umowy o pracę ubezpieczenia obowiązkowe
 • Brak ubezpieczeń z umowy o dzieło
 • Formularze dla ZUS
 • Inne formy zarobkowania .

Rozdział 9. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

 • Ograniczenia egzekucyjne 
 • Granice potrąceń
 • Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę
 • Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami

Rozdział 10. Pytania i odpowiedzi  

 • Umowa o dzieło z własnym pracownikiem zapłacona bez składek ZUS – pracodawca opłaca zaległe składki  
 • Jakie konsekwencje finansowe wynikają z uznania umowy zlecenia za pracę nadliczbową  
 • Czy do celów ubezpieczeniowych umowa o dzieło może być rozszerzeniem stosunku pracy
 • Jak wypłacić wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, gdy student traci swój uprzywilejowany status
 • Czy w podstawie zasiłkowej pracownika uwzględniamy przychód z umowy zlecenia
 • W jaki sposób skorygować rozliczenie umowy o dzieło jako umowy zlecenia
 • Jakie obowiązki ma zleceniodawca wobec ZUS .
 • Jakie koszty ponosi zleceniodawca
 • Czy można przyznawać świadczenia z funduszu socjalnego zleceniobiorcom  

Rozdział 11. Druki i formularze

 • Wzór umowy zlecenia .
 • Oświadczenie zleceniobiorcy – składane przy zawieraniu umowy zlecenia
 • Rachunek do umowy zlecenia
 • Oświadczenie zleceniobiorcy składane przy każdym rachunku do umowy zlecenia w celu zweryfikowania „bieżącego” statutu zleceniobiorcy względem ubezpieczeń społecznych (przy umowach naliczanych okresowo) .
 • Formularz zgłoszenia do ZUS
 • Wzór umowy o dzieło
 • Oświadczenie podatkowe wykonawcy dzieła
 • Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich
 • Rachunek do umowy o dzieło

Rozdział 12. Pisma urzędowe i przepisy prawne

 • Przychody zleceniobiorców zwolnione ze składek – wyjaśnienie ZUS
 • Najważniejsze interpretacje ZUS
 • Interpretacje podatkowe
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 380) – wyciąg  
 • Ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831) .

Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265)

Informacje dodatkowe

TytułUmowy zlecenia Umowy o dzieło 2017. Rewolucja w rozliczeniach
ISBN978-83-269-5486-3
Data wydania05-10-2016
SymbolUOB0114
Opis hasłowyumowa zlecenia, umowa o dzieło, składki, minimalna stawka godzinowa
Korzyści dla Ciebie
Z książki dowiesz się:
 • w jaki sposób poprawnie oskładkowywać umowy zlecenia w 2017 roku?
 • jak zminimalizować ryzyko, że umowa cywilnoprawna zostanie uznana za umowę o pracę?
 • co sprawdza ZUS, a co PIP przy kontrolowaniu umów cywilnoprawnych?
 • co zrobić, gdy ZUS zakwestionował dzieła, bo powinny być zleceniami?
 • dlaczego warto wprowadzić procedurę wykonania umów zlecenia?
Grupa docelowaspecjalista ds. płac, kadrowa, właściciel firmy, biuro rachunkowe
FormatB5
Liczba stron230
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
AutorElżbieta Młynarska-Wełpa
KategoriaPrawo pracy
99,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel