Umowy na projekty informatyczne (E-book)

50,37 zł

Jeśli podpisujesz umowy IT, przekonaj się, jak je sformułować, aby skutecznie zabezpieczyć interesy Twojej firmy i samego działu IT. W tym ebooku znajdziesz szczegółowe i praktyczne wskazówki przygotowane przez prawników mających na co dzień kontakt z zagadnieniami informatycznymi.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Prowadzenie projektów informatycznych czy korzystanie z outsourcingu IT skutkuje koniecznością zawierania umów. Ze strony spółki takimi dokumentami w zakresie IT często musi się zajmować zarówno informatyk, jak i prawnik, którzy będą wzajemnie uzupełniać swoją wiedzę. W tym ebooku podpowiadamy na co powinien zwracać uwagę informatyk, biorąc udział w przygotowaniu najczęściej zawieranych umów, np. na outsourcing, pozycjonowanie czy audyt bezpieczeństwa. Wyjaśniamy również, jak od strony formalnej nadzorować realizację umowy i jak postępować w sytuacji, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Więcej informacji
Product Name Umowy na projekty informatyczne (E-book)
Symbol 1CO0003
ISBN 978-83-269-2921-2
Data wydania 7 lut 2014
Opis hasłowy umowy w IT, umowy na dostawę komputerów, umowa na zakup i wdrożenie oprogamowania
Korzyści dla Ciebie
 • Dowiesz się o tym, jak powinna wyglądać umowa na zakup i wdrożenie oprogramowania.
 • Unikniesz trudności podczas wdrożenia oprogramowania zarówno w relacjach wewnątrzdziałowych, jak i we współpracy z dostawcą.
 • Zrozumiesz prawniczy żargon w umowach IT.
Grupa docelowa Kierownicy IT, informatycy
Format B5
Liczba stron 39
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor Łukasz Bazański, Jerzy Filipowicz, Katarzyna Kaczanowska, Marcin Sarna, Jarosław Straś, Marta Trochym-Pieniak, Krzysztof Węgier

 RAPORTY

 • Korzystanie z zewnętrznych usług IT wymaga precyzyjnego uregulowania kompetencji przechodzących na wykonawcę                                                                                       4
 • Kontrakty SLA pozwalają stronom precyzyjnie określić parametry świadczenia usług    7
 • Depozyt kodu źródłowego może skutecznie zabezpieczyć przed upadłością licencjodawcy       11
 • Rozliczanie za usług pozycjonowania powinno być uzależnione od osiągniętych rezultatów       13
 • Wynagrodzenie za audyt nie zależy od wyników               14
 • Kary umowne można zmniejszyć lub zastąpić innymi zapisami  16
 • Błędy po stronie zamawiających mogą uniemożliwiać prowadzenie projektów IT w zamówieniach publicznych                                                                                                                18
 • Protokół odbioru jest dla wykonawcy ważnym potwierdzeniem prawidłowego wykonania umowy      22
 • Usługi IT świadczone bankom nie muszą się wiązać z restrykcyjnymi wymogami formalnymi    25
 • Zmiana zakresu prac nie zawsze wymaga aneksu              29
 • Odstąpienie od wdrożenia przez zamawiającego wyklucza możliwość egzekwowania przez niego kar umownych                                                                                                                30
 • Siła wyższa może być okolicznością zwalniającą wykonawcę od odpowiedzialności        32
 • Zmiana haseł dostępu wymaga poinformowania klienta             33

EKSPERT ODPOWIADA

 • Wskazanie marki w zamówieniu publicznym dopuszczalne tylko pod pewnymi warunkami                     34
 • Umowa może chronić przed konfliktem interesów                                                                                           35
 • Cytat musi zawierać wskazanie autora i źródła                    35
 • Przeniesienie licencji wymaga pisemnej umowy                                                                                                36
 • W razie opóźnienia z winy wykonawcy można zlecić realizację kontraktu innej firmie                                    37
 • Wykonywanie praw zależnych wymaga zgody autora                                                                                     38