FabrykaWiedzy.com
Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej
Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej

Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej

Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej to monografia poświęcona konstrukcji umowy licencyjnej na tle ustawy – Prawo własności przemysłowej. Umowy licencyjne to najczęściej wykorzystywany w obrocie instrument prawny, za pomocą którego usprawniony z praw własności przemysłowej zezwala innym osobom na korzystanie z dóbr niematerialnych chronionych prawami wyłącznymi. Dotychczasowe zainteresowanie polskiej nauki prawa problematyką umów licencyjnych nie odzwierciedla w pełni ich znaczenia i roli obrocie prawnym. Książka jest szczególnie warta polecenia/ jest szczególnie cenną publikacją, gdyż zawarta w ustawie – Prawo własności przemysłowej regulacja – ze względu na ograniczony zakres oraz niejasność powoduje, iż w praktyce pojawiają problemy konstrukcyjne o podstawowym znaczeniu. W książce dokonano szczegółowej analizy zarówno przepisów zawartych w ustawie – Prawo własności przemysłowej, jak i skutków prawnych związanych z zawarciem takiej umowy w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.Książka adresowana jest do osób zainteresowanych naukowo i praktycznie problematyką prawa własności przemysłowej. Będzie przydatna adwokatom, radcom prawnym i sędziom oraz wszystkim prawnikom zajmującym się konstruowaniem umów.Dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych. Od wielu lat zajmuje się problematyką ochrony własności intelektualnej. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej. Wykonuje również zawód radcy prawnego.

69,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułUmowy licencyjne w prawie własności przemysłowej
ISBN9788376209883
SymbolOIS0001
Liczba stron328
WydawcaLexisNexis
AutorSzczepanowska-Kozłowska Krystyna
KategoriaPrawo patentowe
69,00 zł

brutto

Reklama
pixel